Indberetning af klapaktivitet

Hver gang der skal klappes, skal Miljøstyrelsen underrettes om påbegyndelse af klapaktivitet og om afslutning af aktiviteten. Tilladelsesindehaver skal også årsindberette de klappede mængder til Miljøstyrelsen. Læs her hvordan og om tidsfristerne.

En indberetning om start af klapaktivitet kan indsendes via nedenstående link:

Link til indberetningsside for klap-start aktivitet.

Hvis du benytter dig af ovenstående indberetningslink, vil du efter Miljøstyrelsen har tjekket indberetningen modtage en kvittering for din indberetning med et unikt link til brug ved indberetning af klap-slut aktivitet.