Vejledning til ansøgning om genplacering af havbundsmaterialer

Følgende er vejledning til hvad man skal medtage i en ansøgning om genplacering af havbundsmaterialer (bypass, nyttiggørelse og klapning).