Regler og vejledning

Kommunerne og staten skal føre tilsyn med virksomheders og landbrugs miljøforhold for at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler overholdes.

Tilsynsområdet er kendetegnet ved at være omfattet af en række regler og vejledninger. Som udgangspunkt er miljøtilsynet reguleret af miljøbeskyttelseslovenskapitel 9 og husdyrbruglovens kapitel 5.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen

Miljøtilsynsbekendtgørelsen fastsætter regler om tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven, husdyrbrugloven og jordforureningsloven. Bekendtgørelsen indeholder bl.a. regler om fastsættelse af tilsynsfrekvens for industrivirksomheder og husdyrbrug.

Vejledning om miljøtilsynsbekendtgørelsen

Tilsynsmyndighederne kan få vejledning om miljøtilsynsbekendtgørelsen i Miljøstyrelsens digitale tilsynsvejledningVejledningen giver anvisning på, hvordan reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen kan omsættes til praksis. Det gælder fx vejledning om miljørisikovurdering af virksomheder og husdyrbrug, planlægning af tilsynsindsatsen samt afgivelse og offentliggørelse af oplysninger om tilsyn.

Spørgsmål om miljøtilsyn