Miljøtilsynet

Miljømyndighederne skal føre tilsyn med virksomheder og landbrug  for at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og gældende regler overholdes.