Miljøtilsyn med audit teknik

Miljøstyrelsen har udarbejdet et projekt om anvendelse af auditteknik i miljøtilsynet. Projektet henvender sig til både den uerfarne og den erfarne tilsynsførende, som fører tilsyn med virksomheder og landbrug.

Projektet om audit teknik er tænkt til at kunne føje nye vinkler til tilsynet ved at bidrage til at sikre, at:

  • miljøforholdene er i orden hele tiden også imellem tilsynene
  • der er dokumentation for, at miljøforholdene er i orden
  • erkendelsesniveauet og miljøsikkerheden på virksomheden gennem dialog bliver højnet.

Hent  rapporten om miljøtilsyn med auditteknik

Mere viden om miljøtilsynet

I Miljøstyrelsens vejledning om miljøtilsynsbekendtgørelsen kan du få hjælp til, hvordan reglerne i bekendtgørelse om miljøtilsyn, miljøtilsynsbekendtgørelsen, kan omsættes til praksis.

Spørgsmål om miljøtilsyn