Miljøtilsynskampagner

Kommunerne og Miljøstyrelsen skal hvert år gennemføre to miljøtilsynskampagner med industrivirksomheder og husdyrbrug som målgrupper.

En miljøtilsynskampagne er en afgrænset, målrettet og planlagt tilsynsindsats rettet mod en branche eller et miljøtema. Formålet med miljøtilsynskampagne er at føje nye vinkler til tilsynet ved fx at bidrage til at sikre, at miljøforholdene hele tiden er i orden - også efter tilsynet, og dermed bidrage til at bevare et højt miljøbeskyttelsesniveau. I Miljøstyrelsens vejledning om miljøtilsynsbekendtgørelsen, kan du få yderligere information om, hvad en miljøtilsynskampagne er.

Håndbog for tilsynskampagner

Miljøstyrelsen har udarbejdet en håndbog om planlægning og gennemførelse af tilsynskampagner. Du finder håndbogen her

Miljøstyrelsen gennemførte i 2016 en temadag om tilsynskampagner. Du finder materiale fra temadagen her. Materialet kan bruges som inspiration til planlægning og opbygning af kampagner:

Tilsynskampagnemateriale

Nedenfor findes materiale til to tilsynskampagner udarbejdet af Miljøstyrelsen.

Tilsynskampagne om identifikation, reduktion og substitution af PFAS i spildevand (2024)

Tilsynskampagne om affaldsforebyggelse (2015) 

Mere viden om miljøtilsynet

I Miljøstyrelsens vejledning om miljøtilsynsbekendtgørelsen kan du få hjælp til, hvordan reglerne i bekendtgørelse om miljøtilsyn, miljøtilsynsbekendtgørelsen, kan omsættes til praksis.

Spørgsmål om miljøtilsyn