Emballage, producentansvar og oprydningsansvar

Nye regler om udvidet producentansvar for emballage og for engangsplastik skal træde i kraft senest i 2025 jf. direktivkrav. Fra 2023 gælder der producentansvar for cigaretfiltre.

Regeringen har nedsat et Samarbejdsforum for producentansvar (SAF) med repræsentanter fra erhvervsorganisationer og kommuner. Deltagerkredsen er Dansk Industri, Dansk Erhverv, Landbrug & Fødevarer, KL og Dansk Affaldsforening. SAF har haft til formål at give anbefalinger og løsningsforslag til udmøntning af de nye producentansvarsordninger i Danmark.

SAF færdiggjorde sine anbefalinger i juni 2021.

Læs anbefalingerne.

Nyt udvidet producentansvar for filtre til tobaksvarer, der er engangsplastprodukter

EU's nye miljøregulering vedrørende produkter af engangsplast, indebærer producentansvar, mærkningskrav og oprydningsansvar. Producenter eller importører, som markedsfører filtre til tobaksvarer, bliver fra d. 5. januar 2023 underlagt producentansvar og dermed registreringspligt, mærkningspligt og oprydningsansvar.

Filtercigaretter og filtre til tobaksprodukter underlægges producentansvaret, da tobaksfiltre er lavet af plastcelluloseacetat, som nedbrydes til mikroplast i det fri. Det betyder at producenter er ansvarlige for;

- Mærkning af produkter

- Oplysning om skade og ulemper ved henkastet affald og om korrekt bortskaffelse

- Finansiering af oprydning af henkastede cigaretskodder og filtre, og indsamling via skraldespande.

- Foretage og bistå til dataindsamling om markedsførte produkter

Producenter skal senest d. 1. juni 2023 registrere deres produkter hos registeransvarlige Dansk Producentansvar (DPA) i deres digitale producentregister.

For yderligere information, kan du læse bekendtgørelsen ved at følge dette link; Bekendtgørelse om udvidet producentansvar for filtre til tobaksvarer, der er engangsplastprodukter (retsinformation.dk)