Betalingssats for bærbare batterier

Producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer skal én gang årligt betale for mængden af markedsførte batterier og akkumulatorer. Indbetalingen skal ske digitalt til SKAT.

Betalingen finansierer den kommunale indsamling af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer samt udgifter i forbindelse med opkrævning og udbetaling af betaling, herunder etablering af systemer, vedligeholdelse, drift og administration af opkrævning og udbetaling, jf. lov om miljøbeskyttelse § 9 u, stk. 2.

Betalingen udgør for (kalenderåret)

2023: 5,72 kr. pr. kg markedsført bærbare batterier og akkumulatorer

2022: 5,50 kr. pr. kg markedsført bærbare batterier og akkumulatorer

2021: 5,44 kr. pr. kg markedsført bærbare batterier og akkumulatorer

2020: 5,40 kr. pr. kg markedsført bærbare batterier og akkumulatorer

2019: 5,32 kr. pr. kg markedsført bærbare batterier og akkumulatorer

2018: 5,27 kr. pr. kg markedsført bærbare batterier og akkumulatorer

2017: 5,12 kr. pr. kg. markedsført bærbare batterier og akkumulatorer

2016: 5,05 kr. pr. kg. markedsført bærbare batterier og akkumulatorer

2015: 6,22 kr. pr. kg. markedsført bærbare batterier og akkumulatorer

2014: 6,13 kr. pr. kg. markedsført bærbare batterier og akkumulatorer

2013: 6,10 kr. pr. kg.  markedsført bærbare batterier og akkumulatorer

2012: 6,00 kr. pr. kg.  markedsført bærbare batterier og akkumulatorer

2011: 2,84 kr. pr. kg.  markedsført bærbare batterier og akkumulatorer

2010: 2,78 kr. pr. kg.  markedsført bærbare batterier og akkumulatorer

2009: 2,70 kr. pr. kg. markedsført bærbare batterier og akkumulatorer

Betalingen reguleres årligt

Betalingssatsen reguleres årligt pr. 1. januar på grundlag af den seneste offentliggjorte pris- og lønindex i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning og offentliggøres senest den 1. januar i det kalenderår de bærbare batterier og akkumulatorer markedsføres.

Information fra SKAT