Tilskud til indsamling af brugte dæk

Tilskudsordningen skal fremme indsamling og oparbejdning af kasserede dæk fra motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer hertil. Formålet er at gummi- og stålressourcerne i dækkene bliver genanvendt, og der samtidig sker en energibesparelse.

Finansieringen kommer fra gebyrer på dæk fra motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer hertil, og tilskuddet administreres af Dækbranchens Miljøfond. 

Gå til Dækbranchens Miljøfond for at søge om tilskud

Krav ved tilskud til indsamling af dæk

Registrerede dækindsamlere, der afleverer dæk til oparbejdningsvirksomheder, kan søge om tilskud. Det er et krav, at de oparbejdningsvirksomheder, der modtager og oparbejder dækkene, er anerkendt af Miljøstyrelsen. Virksomheder, der oparbejder dækkene via granulering eller pyrolyse, kan anerkendes af Miljøstyrelsen.

Ved granulering bliver dækkene neddelt i mindre dele, og gummiet bliver genanvendt ved produktion af for eksempel kunstgræsbaner, faldunderlag og støjdæmpning af asfalt.

Pyrolyse er en nyere proces, hvor dæk forbrændes uden brug af ilt. Herved produceres Carbon Black, der bl.a. kan bruges som farvestof og UV-stabilisator i nye dæk, samt et olieprodukt, der enten kan anvendes som brændstof eller som forædles til erstatning af olieprodukter i industrien.

Tilskuddets størrelse afhænger af genanvendelsesgraden

Tilskuddet til indsamling af dæk vil følge den grad af genanvendelse, der er i virksomheden, som oparbejder dækkene. Det vil sige, at jo mere der genanvendes, jo større tilskud er der mulighed for. 

Ved anerkendelse af oparbejdningsvirksomheder fastlægger Miljøstyrelsen en individuel tilskudsprocent, som knyttes til den pågældende virksomhed. Tilskudsprocenten lægges til grund ved beregning af tilskudsudbetaling til den erhvervsmæssige indsamler.

Få mere information om tilskudsordningen hos Dækbranchens Miljøfond

Mail: dbdk@dbdk.dk 

Telefon: 39 63 97 79

Nye tilskudssatser

Pr. 1. juli 2023 ændres tilskudssatserne for dæk modtaget efter denne dato, jf. bekendtgørelse nr. 637 af 24/05/2023 § 1.

Det maksimale tilskud udgør herefter 1,59 kr. pr. kg indsamlede dæk omfattet af § 3, stk. 1, nr. 1-6, og 2,20 kr. pr. kg indsamlet dæk omfattet af § 3, stk. 1, nr. 7-8.

 

Den næste regulering finder sted den 1. januar 2024:
Det maksimale tilskud udgør herefter 1,66 kr. pr. kg indsamlede dæk omfattet af § 3, stk. 1, nr. 1-6, og 2,30 kr. pr. kg indsamlet dæk omfattet af § 3, stk. 1, nr. 7-8.