Brug af skoplejemidler

Mange skoplejemidler indeholder store mængder opløsningsmidler. Skosværter kan desuden indeholde stoffer, der kan give allergi ved kontakt med huden.

Ved anvendelse af produkter der indeholder store mængder opløsningsmidler som for eksempel mineralsk terpentin, kan der desuden være risiko for irritation af luftveje og påvirkning af centralnervesystemet.

Tips om skoplejemidler

  • Puds og imprægner så vidt muligt udendørs eller sørg for god ventilation i rummet ved at åbne et vindue og/eller en dør.
  • Sørg for at sprøjte væk fra kroppen, hvis produktet er en spray.
  • Undgå at få skosværte på hænderne ved eventuelt at anvende engangshandsker.