Gummistøvler og waders

På trods af navnet er mange gummi støvler ofte ikke af gummi, men af blød PVC, som kan indeholde ftalater. Nogle af disse er skadelige for mennesker og miljø.

Mange gummeristøvler er lavet af blød PVC. Waders, som især bruges af sportsfiskere, laves også ofte af blød PVC. Der findes støvler i andre materialer, fx i vandtæt tekstil (nylon dækket af polyurethan) og neoprengummi.

Blød PVC indeholder ofte ftalater. Nogle af disse er skadelige for mennesker og miljø. Selvom de mest problematiske ftalater i dag er udfasede eller regulerede, så optræder mange flere ftalater på EU's kandidatliste over særligt problematiske stoffer. Disse kan stadigvæk anvendes. Som forbruger kan man kræve at få oplyst inden for 45 dage, om forbrugerprodukter indeholder de pågældende ftalater eller andre stoffer på kandidatlisten.

PVC indeholder store mængder klor, og i modsætning eksempelvis til gummi så afgiver PVC saltsyre, når det bliver brændt. Når PVC-affald brændes i affaldsforbrænding resulterer dette i større mængder af restprodukter, der skal bortskaffes.

Tips, når du køber gummistøvler og waders

  • Køb fodtøj mærket med Svanen eller EU-blomsten

  • Undgå at købe gummistøvler og waders af pvc

  • Sejlerstøvler", grønne støvler af naturgummi og støvler af vandtæt tekstil er bedre for miljøet end de formstøbte, som ofte er lavet af PVC. Formstøbte gummistøvler af PVC kendes ved, at de går ud i ét uden samling på bagsiden.

  • I forhold til indholdet af ftalater, så kan du bruge app’en Tjek Kemien, Her kan du scanne stregkoder og spørge leverandøren om produktet indeholder stoffer på kandidatlisten. Bemærk at du ikke kan spørge til fødevarer, kosmetik, maling, rengøringsmidler og lignende. Læs mere om Tjek Kemien.