Faktaark om parabener i kosmetik

Sikkerheden ved at bruge parabener i kosmetik har været diskuteret i årevis. Der findes en række forskellige parabener, og her kan du læse mere om dem.

Parabener er konserveringsmidler, der anvendes i kosmetik, lægemidler og fødevarer. Der findes en række forskellige parabener, men i kosmetik ser man oftest methylparaben, ethylparaben, propylparaben og butylparaben. Stofferne bliver brugt for at forhindre vækst af svampe og bakterier i produkterne, og de bliver ofte brugt i kombination med hinanden. Parabener er, i modsætning til mange andre konserveringsmidler, kun meget sjældent årsag til allergi.

Fakta om parabenerne

Parabenerne er i nogle typer forsøg fundet at have en vis østrogen aktivitet, dvs. de efterligner det kvindelige kønshormon østrogen. Andre forsøg viser tegn på påvirkning af mandlig reproduktion og igen andre forsøg viser, at stofferne ingen effekt har på mandlig reproduktion. Virkningen er ikke demonstreret entydigt i dyr, og det er svært at tolke betydningen af forsøg med cellekulturer og organer, der er isoleret fra dyr. Det betyder derfor, at det er vanskeligt at sige, om stofferne har hormonforstyrrende virkning i mennesker. Samtidig mangler man viden om, hvor meget der trænger gennem huden, og hvor hurtigt stofferne nedbrydes – dette kan have afgørende betydning for, om de kan have en skadelig virkning i kroppen.

Hvad er forbudt og hvad er tilladt?

EU's Videnskabelige Komite for Forbrugersikkerhed (VKF) har foretaget en samlet vurdering af alle eksisterende data fra de forskellige parabener. Nedenfor kan du se, hvad komiteen har konkluderet:

• Methyl- og ethylparaben : VKF har vurderet, at disse to parabener ikke udgør en sundhedsrisiko i kosmetiske produkter i de anvendte koncentrationer (0,4 %). Der er derfor hverken et nationalt eller et EU forbud.

• Isopropyl-, isobutyl-, phenyl-, benzyl- og pentylparaben er i efteråret 2013 blev forbudt i EU. Forbuddet har en overgangsperiode, så stofferne vil stadig kunne findes i produkter på markedet ind til omkring oktober 2015. Dette forbud blev vedtaget med begrundelse i manglende data.

•  Propyl- og butylparaben er vurderet sikker i koncentrationen 0,14 % i alle typer produkter, undtagen i produkter, der er beregnet til at blive brugt i bleområdet hos børn under tre år og som ikke skylles af (vådservietter og cremer).

Det midlertidige danske forbud

I 2011 udstedte Danmark et midlertidigt nationalt forbud mod brug af propyl-, isopropyl-, butyl- og isobutylparaben i alle produkter til børn under 3 år. Forbuddet er stadig gældende.

Hvis du som forbruger ønsker at undgå parabener

• Læs indholdsdeklarationen og undgå produkter, der har ingredienser med ordet ”-paraben”, f.eks. propylparaben og butylparaben. 

• Vælg produkter med det nordiske miljømærke Svanen. De må ikke indeholde parabener.