Faktaark om hormonforstyrrende stoffer i kosmetik

Indsatsen over for hormonforstyrrende stoffer er højt prioriteret både i Danmark og EU. De danske myndigheder og EU arbejder på at få mere viden om hormonforstyrrende stoffer – og på at få vurderet stofferne og udarbejdet regler for dem. Der er også fokus på, hvordan der kan tages højde for de såkaldte ”cocktaileffekter”, som kan fås, når man udsættes for stoffer med samme effekt fra forskellige kilder.

Der er i EU fokus på betydningen af, at vi hver dag udsættes for mange kemiske stoffer med samme effekter fra mange forskellige kilder (f.eks. luft, støv, fødevarer, lægemidler, kosmetik og andre forbrugerprodukter).

Hvis du gerne vil være ekstra forsigtig i forhold til din egen udsættelse for stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende gennem kosmetik, kan du vælge Svanemærkede produkter – de må ikke indeholde stoffer, der er på EU's liste over mistænkte hormonforstyrrende stoffer.

Kosmetiklovgivningen er totalharmoniseret i EU, og i lovgivningen står der, at et kosmetisk produkt skal være sikkert for menneskets sundhed ved almindelig brug. Det betyder, at der ikke må være kemiske stoffer i produkterne i mængder, som kan udgøre en risiko for forbrugerne.

Da der er mange ubesvarede spørgsmål, når man taler hormonforstyrrende stoffer, er der fra myndighedernes side både herhjemme og internationalt stor fokus på at forsøge at begrænse den udsættelse vi får som mennesker og samtidig sikre, at der bliver forsket i emnet, så vi får mere viden.

Parabener og 4-MBC

Danmark har i 2010 vurderet, at visse parabener, der anvendes til at konservere kosmetik, kan udgøre en risiko for børn under 3 år, og derfor er der udstedt et nationalt forbud mod at anvende disse parabener i produkter, der henvender sig til børn under 3 år. Læs mere om parabener.

På baggrund af undersøgelser publiceret i 2001 om visse UV-filtres mulige hormonforstyrrende effekter fraråder Miljøstyrelsen, at man anvender solcremer med UV-filteret 4-methylbenzylidene camphor (4-MBC) til børn under 12 år. Anbefalingen er senere udvidet til også at gælde gravide og ammende.

Stoffet virker hormonforstyrrende på skjoldbruskkirtlen. Hvis et produkt indeholder 4-MBC, skal det stå på indholdsdeklarationen med navnet 4-Methylbenzylidene Camphor. 4-MBC er blevet indført på kosmetikforordningens liste over stoffer, der er forbudte at tilsætte til kosmetiske produkter (bilag II). Der er en overgangsperiode, således at nye kosmetiske produkter med indhold af 4-MBC ikke må sættes på EU-markedet fra d. 1. maj 2025, og fra d. 1. maj 2026 må ingen kosmetiske produkter på EU-markedet indeholde 4-MBC.

Som gravid og ammende bør man overveje sin samlede udsættelse for kemikalier, herunder solcreme og andre plejeprodukter. I den forbindelse anbefaler Miljøstyrelsen, at man som gravid og ammende vælger Svanemærket kosmetik og i øvrigt begrænser forbruget af kosmetiske produkter så meget som muligt. Kan man ikke finde en svanemærket variant, kan man forsøge at undgå triclosan, propylparaben, bytulparaben, isopropylparaben og isobutylparaben, hvis man vil være ekstra forsigtig.