Faktaark om allergi og kosmetik

Man kan få hudallergi af en række forskellige kemiske stoffer – bl.a. nikkel, parfume og hårfarve. Jo mindre du har kontakt med et allergifremkaldende stof, jo mindre er risikoen for, at du får allergi.

Allergi fra brug af kosmetiske produkter kan skyldes en række forskellige ingredienser. Stofgrupper som parfume, konserveringsmidler, planteekstrakter og hårfarvestoffer er nogle af de mest allergifremkaldende stoffer i kosmetiske produkter. Allergi er meget individuelt, og hvad den ene person reagerer på tåles fint af den anden, så det er vanskeligt at gardere sig fuldstændig mod allergi.

Kontaktallergi 

Der findes flere typer af allergiske reaktioner. Når man taler om allergi fra f.eks. kosmetik eller maling, menes der normalt hudallergi også kaldet kontaktallergi. Denne type allergi er blandt andet karakteriseret ved, at reaktionen kan komme meget forsinket, nogle gange flere dage efter, at man har været i kontakt med det allergifremkaldende stof. Det kan gøre det vanskeligt at finde årsagen til allergien.

Hyppigste årsager til hudallergi

Nogle af de hyppigste årsager til hudallergi er:

 • Nikkel
 • Parfume
 • Hårfarve

Der er også andre produkter, som maling, tekstiler, sko mv, der kan give allergi.

Symptomer

De typiske symptomer på hudallergi er eksem, der kommer til udtryk ved rødme, kløe og hævelse. Der kan komme små knopper eller blærer, der bliver til sår. Eksemet opstår først der, hvor du har været i kontakt med det allergifremkaldende stof, men kan senere brede sig til andre steder på kroppen. Eksempelvis kan allergi fra hårfarve brede sig fra hovedbunden til ansigt og hals.

Hvad kan du gøre?

Hvis du oplever symptomer, der kan være allergi, er det vigtigt, at du stopper med at bruge det produkt, der kan være årsagen. Herefter er det en god ide at kontakte en læge eller hudlæge og få undersøgt, om der er tale om allergi, og hvad der evt. kan være årsagen. Hudlægen vil kunne teste dig for en række stoffer, der typisk er årsag til allergi. Det er altid en god ide at gemme pakningen til et kosmetisk produkt, så i tilfælde af en reaktion kan tage indholdsdeklarationen med til lægen. Det kan være en hjælp til at spore sig ind på, hvilket stof du ikke kan tåle.

Det er vigtigt at finde frem til, hvilket stof du er allergisk over for, da du fremover og resten af dit liv skal forsøge at undgå kontakt med det pågældende stof. Hudallergi varer hele livet, og hvis du fortsætter med at have kontakt med det stof, du ikke kan tåle, risikerer du, at din allergi bliver værre, eller at den bliver kronisk, dvs. eksemet bliver ved med at være der, selv om du stopper kontakten med det allergifremkaldende stof.

Forskellige kemikalier der kan give allergi

Parfume

En af de hyppigste årsager til hudallergi er parfumestoffer. Parfumestoffer er meget udbredte – ikke kun i kosmetiske produkter – men også rengøringsmidler, tøjvaskemidler, opvaskesæbe osv. Inden for kosmetiske produkter er deodoranter og parfumerede cremer den hyppigste årsag til parfumeallergi. Også eau de toilette og andre parfumesprays er hyppige årsager til parfumeallergi. Risikoen er størst ved produkter, der ikke skal skylles af efter brug, som eksempelvis cremer. Parfume skal deklareres på indholdsdeklarationen som ”parfum” eller ”aroma”. Dog gælder for særligt udpegede parfumestoffer, at disse skal deklareres med navn, når de forekommer i produktet over en bestemt koncentrationsgrænse.

Læs mere om parfume og parfumeallergi .

Konserveringsmidler

Konserveringsmidler tilsættes kosmetiske produkter for at undgå vækst af bakterier og svampe. Mange konserveringsmidler har også et potentiale for at fremkalde hudallergi. Det drejer sig blandt andet om følgende:

Formaldehyde og de såkaldte formaldehydefrigørere (stoffer der kan frigøre formaldehyde).

Methylisothiazolinone alene eller i blanding med Methylchloroisothiazolinone.

På baggrund af en vurdering fra EU’s Videnskabelige Komite for Forbrugersikkerhed (SCCS) blev det fra 12. februar 2017 forbudt at anvende MI i kosmetiske produkter, der bliver på huden, og den 14. marts 2017 blev det vedtaget at nedsætte koncentrationen af MI i kosmetiske produkter, der vaskes af huden, fra 0,01 % til 0,0015 %. Den nye lavere grænse trådte i kraft 27. april 2018.

Man kan som forbruger helt undgå MI ved at vælge svanemærkede produkter eller ved at læse indholdsdeklarationen og undgå stoffet ”Methylisothiazolinone”.
Læs mere om MI.

Hvis du har allergi over for formaldehyd , skal du ikke kun være opmærksom på at undgå formaldehyd, men også stoffer, der kan frigøre formaldehyd. Disse er følgende:

 • Benzylhemiformal
 • 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol
 • 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane
 • Diazolidinyl urea
 • DMDM hydantoin
 • Imidazolidinyl urea
 • Methenamine
 • Paraformaldehyd
 • Sodium hydroxymethylglycinate
 • Quaternium-15

I kosmetik skal alle stoffer deklareres på indholdsdeklarationen, så hvis du ved, at du har allergi over for et eller flere konserveringsmidler, bør du læse indholdsdeklarationen og undgå produkter med disse stoffer. Læs mere på kosmetikindhold.dk, hvor du kan teste din viden om indholdsdeklarationer.

Farvestoffer, herunder hårfarver

Nogle farvestoffer er allergifremkaldende. Det er især tilfældet med de farvestoffer, der anvendes i hårfarver. Men også farvestoffer i makeup og andre produkter kan være allergifremkaldende.
Hårfarveallergi kan være særdeles alvorlig og i sjældne tilfælde kræve hospitalsindlæggelse og intensiv behandling. Stort set alle hårfarver indeholder farvestoffer, der er allergifremkaldende, og i nogle tilfælde indeholder henna tatoveringer også et hårfarvestof, der er ekstremt allergifremkaldende.

Læs mere om hårfarve og allergi.

Plante/naturstoffer

Modsat hvad mange mennesker tror, er der ikke mindre risiko for allergi ved at vælge kosmetiske produkter, der indeholder naturstoffer. Dels findes nogle af de mest allergifremkaldende stoffer, vi kender, i naturen. Dels er et allergifremkaldende stof lige allergifremkaldende, uanset om det er udvundet fra en plante eller fremstillet syntetisk.

Nogle af de meget allergifremkaldende naturstoffer er planteekstrakter, der anvendes til parfume eller andre formål.  Eksempelvis er egemos (oak moss/Evernia Prunastri) en af de hyppigste årsager til parfumeallergi. Det er derfor vigtigt, hvis du enten har parfumeallergi eller tendens til allergi og eksem, at du undgår parfumerede produkter, også de der indeholder naturekstrakter. Produkter med egemos skal deklareres med navnet Evernia Prunastri, men stoffet kan også gemme sig under navnet ”parfum”.

Videncenter for Allergi 

Danmark har som noget helt unikt i 2001 etableret et Videncenter for Allergi, der beskæftiger sig med årsager til allergi, overvågning af allergier i befolkningen samt forskning i allergi og de bagvedliggende mekanismer. Centeret er oprettet af Miljøstyrelsen og har til formål at forebygge allergi fra forbrugerprodukter gennem forskning, overvågning og rådgivning. Centerets forskningsresultater og overvågninger anvendes blandt andet af Miljøstyrelsen til at sætte fokus på allergiproblemer i EU med det formål at ændre EU lovgivningen, således at allergifremkaldende stoffer forbydes eller begrænses.
Læs mere om allergicenteret og om allergi på centerets  hjemmeside .