Trykimprægneret træ og naturligt træ

Trykimprægnerede brædder findes overalt. I plankeværker, omkring børns sandkasser og som udvendig beklædning på huse og carporte. Træ, der ikke er imprægneret, holder i mange tilfælde lige så godt. Træarter som fx eg, teak, thuja og western red cedar har en lang naturlig holdbarhed - også i kontakt med jord.

Der er stor forskel på kvaliteten af trykimprægneret træ. Noget træ holder kun få år og kan indeholde mange stoffer, der er problematiske for miljø og sundhed.

I dag bliver der brugt mindre miljøbelastende kemi til at fremstille trykimprægneret træ end for blot få år siden. Men selvom det i Danmark er forbudt at imprægnere træ med fx kreosot, arsen og krom, så er flere af de kemiske stoffer, der bruges, stadig problematiske. Samtidig kan du støde på importeret træ, der er imprægneret med krom.

Før arbejdet

Her får du gode råd om, hvordan du vælger produkter, der skader miljø og sundhed mindst muligt:

 • Overvej om trykimprægneret træ er nødvendigt : Brug kun trykimprægneret træ, når det er nødvendigt. Hvis det, du bygger, ikke har jordkontakt, er der normalt ingen grund til at vælge trykimprægneret træ. Olieholdige træsorter som fx lærk har næsten samme kvaliteter som trykimprægneret træ. Brug aldrig trykimprægneret træ indendørs. Læs mere om holdbarhed af naturligt træ .
 • Hvis du køber trykimprægneret træ så vælg træ med NTR-mærket: Køb trykimprægneret træ, der er mærket med NTR (Nordisk Træbeskyttelses Råds Mærke) eller de europæiske standarder DS/EN. Mærkerne sikrer, at imprægneringen forlænger træets levetid, og er til mindst mulig fare for forbrugeren og miljøet. Vælg imprægneret træ med NTR-mærket i den klasse, der passer til formålet.
 • Vælg bæredygtigt træ mærket med FSC eller PEFC : FSC (Forest Stewardship Council ) og PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) garanterer at træet stammer fra en bæredygtig produktion. FSC er det mest udbredte. Meget af det mærkede træ er fra troperne, men fx de danske statsskove er mærket med både FSC og PEFC.
 • Køb svanemærkede træprodukter : Svanemærkede træprodukter må ikke være trykimprægneret. Svanemærket "holdbart træ" er et alternativ til trykimprægneret træ og er kendetegnet ved, at det ikke er tilsat tungmetaller eller biocider og ikke giver problemer, når det bliver til affald. Træet skal stamme fra bæredygtig skovdrift og have en god holdbarhed - fx egenskaber, der sikrer at træet kan modstå svampeangreb. Mindst 70% af træet skal være certificeret af eksempelvis FSC eller PEFC. Der findes svanemærkede gulve og byggeplader. Læs mere om miljømærker .
 • Kig efter Indeklimamærket : Indeklimamærket er dansk og betyder, at træet ikke afgiver luftvejsirriterende eller lugtende stoffer. Der findes bl.a. indeklimamærkede døre, vinduer, trægulve og skabe. Læs mere om Indeklimamærket.

Under arbejdet

Her får du gode råd til, hvordan du håndterer produkterne, og beskytter dig selv og andre under arbejdet:

 • Brug støvmaske : Tag altid en støvmaske på, når du saver i trykimprægneret træ. Træstøv er i sig selv irriterende for åndedrætsorganerne, og visse af de kemikalier, træet er imprægneret med, kan også være det.
 • Brug evt. handsker, hvis træet er importeret : Det er ikke farligt at bruge og røre ved træ, som er imprægneret med midler, der er godkendt af Miljøstyrelsen, fx dansk imprægneret træ. Det forholder sig anderledes med importeret træ, hvor der er anvendt krom, fordi det giver risiko for hudirritation og kromoverfølsomhed ved længerevarende kontakt. Brug derfor kemikalietætte arbejdshandsker, når du arbejder med kromholdigt træ.

Efter arbejdet

Her får du gode råd til, hvordan du rydder op, skaffer dig korrekt af med rester og sikrer et godt indeklima:

 • Aflever trykimprægneret træ på genbrugsstationen : Rester af trykimprægneret træ skal afleveres på genbrugsstationen eller til den kommunale indsamlings-ordning. Hvis du er i tvivl, når du skaffer dig af med gammelt træ bør du altid behandle det som imprægneret. Meget af det gamle imprægnerede træ kan nemlig indeholde problematisk kemi fx krom, kobber, arsen, tin, borater og kreosot. Det kan være svært at se, om træ er imprægneret og med hvad, især hvis det er dækket af maling. Ofte er trykimprægneret træ grønt eller grågrønt pga. kobberindholdet.
 • Brænd aldrig rester af trykimprægneret træ : Det er forbudt at brænde imprægneret træ på bål, i pejs eller brændeovn. Det kan udvikle dioxin, der er meget skadeligt og som kun vanskeligt nedbrydes i naturen.

NTR-mærkning

Symbolet NTR betyder, at træet er imprægneret med et middel, der er godkendt i et eller flere af de nordiske lande. NTR symbolet efterfølges af enten en landekode, en træsort eller en bogstavkode.

Hvis NTR efterfølges af DK, betyder det, at træet er imprægneret med et middel, der er godkendt i Danmark. Bogstavkoderne har følgende betydning: 

 • M – egnet til havmiljø (M for marin)

 • A – træet må komme i kontakt med jord og vand

 • AB – træet må kun bruges over jorden

 • B – træet må kun bruges til færdigforarbejdede varer

NTR  er en fælles frivillig nordisk mærkningsordning, der stiller krav til imprægnering, tørring og miljøet.  Ordningen administreres af Dansk Imprægneringskontrol. 

Derudover findes der det såkaldte indeklimamærke, som også er en frivillig ordning. Indeklimamærket er dansk og betyder, at træet ikke afgiver luftvejsirriterende eller lugtende stoffer. Der kan blandt andet fås indeklimamærkede døre, vinduer, trægulve og skabe.

Træ.dk

Træbranchen driver en stor informationsportal om træ. Her finder du informationer om konstruktiv træbeskyttelse, valg af træ, træ og miljø, vedligeholdelse og holdbarhed af træ samt meget mere.

Læs mere på Træ.dk.