Træbeskyttelse

Træ skal beskyttes – ikke kun af æstetiske grunde, men også på grund af holdbarheden. Der findes flere måder at beskytte sit træværk mod fx svamp og skadedyr med et minimum af træbeskyttelsesmidler.

Der findes mange forskellige træbeskyttelsesmidler på markedet; lige fra gennemsigtig til heldækkende træbeskyttelse, der kan minde om maling. Træolie og maling til udendørs træ er som regel tilsat svampemidler, og må derfor ikke bruges indendørs, da de kan afgive dampe, der kan give langvarige gener i form af allergi, hovedpine og utilpashed.

Du kan også forebygge skader og minimere brugen af træbeskyttelsesmidler ved at holde træet tørt eller bruge andre former for konstruktiv træbeskyttelse.

Før arbejdet

Her får du gode råd om, hvordan du vælger produkter, der skader miljø og sundhed mindst muligt:

 • Vælg træolier til at beskytte mod sollys og varme
  Både sollys og varme kan på længere sigt ødelægge træet. Det udtørrer træet og danner revner, som vandet siden hen kan trænge ind i. Fugtige områder i træet giver risiko for svampeangreb. Du kan forebygge skaderne ved at bruge en træolie, der indeholder farvepigmenter, eller du kan benytte en heldækkende maling.

 • Vælg vandbaserede lakker til at beskytte mod slid
  Slid, så som ridser i gulvet, stød og slag på døre eller dørkarme, kan næsten ikke undgås. Man kan forebygge slidskader ved at behandle træets overflade med for eksempel vandige lakker. Vil du undgå at solen misfarver træet, kan du vælge en lak med UV-filter.

 • Fjern svamp og alger med vand og kost
  Misfarvende svamp (skimmelsvamp og blåsplintsvamp) og alger skader ikke træet direkte og kan som regel fjernes uden brug af kemiske midler. Hvis svampeangrebet findes udendørs, kan man starte med at skrubbe det af ved brug af rent vand og en stiv kost.

 • Vælg kun godkendte træbeskyttelsesmidler
  Ægte hussvamp og gul tømmersvamp kan på længere sigt ødelægge træet fuldstændig. Midler, der er beregnet til at bekæmpe træødelæggende svamp eller skadedyr i træ, skal godkendes af Miljøstyrelsen som træbeskyttelsesmidler. I forbindelse med biociddirektivet gælder det nu også at midler, der er beregnet til at bekæmpe træmisfarvende svampe skal godkendes.

Under arbejdet

Her får du gode råd til, hvordan du håndterer produkterne, og hvordan du beskytter dig selv og andre under arbejdet:

 • Læs etiketten grundigt
  Du bør læse etiketten grundigt, før du går i gang – både for at se, om midlet er godkendt til det formål, du skal bruge det til, men også for at se, hvilken sundheds- eller miljøfare der kan være forbundet med at bruge midlet.

 • Brug aldrig udendørsprodukter indendørs
  Træbeskyttelsesmidler, der er beregnet til udendørs brug, må under ingen omstændigheder bruges indenfor. De kan afgive dampe, der kan give langvarige gener i form af allergi, hovedpine og  utilpashed.

 • Tjek om midlet er godkendt til brug på træ, der graves ned i jorden eller sættes i vand
  Flere midler er kun godkendt til brug på den del af træet, der er over jorden og ikke nedsænket i vand. Brug derfor ikke et sådant middel på fx en stolpe, som dernæst graves ned i jorden eller sættes i vand.

 • Sørg for at træet er rent og tørt inden du behandler det
  Inden du bruger midlet, bør du sørge for en god forbehandling af træet – træet skal være rent og ikke have rester af olie, fedt, snavs og støv. Overfladebehandlingen skal ske i tørvejr og ved en minimumstemperatur på 10˚C, og træet skal være tørt.

Efter arbejdet

Her får du gode råd til hvordan du rydder op og skaffer dig korrekt af med rester, samt hvordan du sikrer et godt indeklima:

 • Aflevér rester på genbrugsstationen
  Rester af træbeskyttelsesmidler skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Det gælder både vandige og oliebaserede træbeskyttelsesmidler.

 • Brænd aldrig rester af træ med træbeskyttelse
  Rester af træ, der er behandlet med et træbeskyttelsesmiddel, må aldrig brændes i brændeovnen! Det kan udvikle dioxin, der er meget skadeligt og kun vanskeligt nedbrydes i naturen.

 • Hold huset tørt og varmt
  Svamp kan give både allergi og lugtgener. Du forebygger svamp og skadedyr ved at holde huset varmt og tørt og sikre en god udluftning.