"En hverdag med jord i byen" - Gode råd

Miljøstyrelsen har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, KL og Danske Regioner lavet informationsmaterialet: "EN HVERDAG MED JORD I BYEN - Gode råd" samt et forslag til en mindre pjece med samme titel.

Læs informationsmaterialet om lettere forurenet jord 
Læs pjecen (5057 kb)

Kommuner kan frit downloade informationsmaterialet og/eller pjecen til egen brug. Pjecen og informationsmateriale er forberedt sådan at du kan lægge det på kommunenens hjemmeside og tilpasse materialet efter kommunens behov. Du kan også printe pjecen ud på egnet papir og stemple den på bagsiden med kommunens stempel, hvorefter den kan omdeles til kommunens borgere.

Hent informationsmaterialet

Pjecen i en version der er næsten færdig, hvori kommunerne har mulighed for at indsætte egen adresse, eget logo og kommunens hjemmeside, kan downloades på følgende måder:

Fordele: Godt og ens layout
Ulempe: Kræver at kommunen kan arbejde med denne type filer.
Kommunen skal selv indsætte egne oplysninger tre steder:

1. Byvåben på forsiden,
2. Byvåben og kontaktoplysninger på bagsiden og
3. Kommunens web-adresse i boksen på bagsiden.

Kommunen får selv pjecen trykt eller printet (der vedhæftes både filer til tryk og til print). Kommunen tilføjer egne oplysninger med stempel eller klistermærke på bagsiden i det hvide felt.
Fordele: Nemt og sikre ens pjecer og der er ikke nogen ”teknisk” arbejde med filer.
Ulempe: Mindre godt design og mere uens end ovenfor.

Miljø- og sundhedsmæssig risiko ved tungere kulbrinter

Miljøstyrelsen udsendte i februar 2008 et brev til alle regioner og kommuner om risikoen ved tungere kulbrinter i bl.a. lettere forurenet jord.

Brevet "Vurdering af miljø- og sundhedsmæssig risiko ved tungere kulbrinter" kan du se her