Tips om sortering af affald

Kig på dit affald – det indeholder meget forskelligt! Det giver god mening at sortere dit affald, for det består af forskellige materialer. Når du sorterer dit affald, kan materialerne bruges igen og igen til at lave nye produkter. Når affaldet bliver blandet sammen, ryger det til forbrænding, og værdifulde materialer går op i røg. Derfor nytter det at sortere.

Affaldssortering er godt for miljøet. Når du sorterer 10 kg "tørt" affald fra husholdningen - plast, glas, pap, papir og metal - så er det muligt at genanvende næsten 9 kg til fremstilling af nye produkter. Når du sorterer 12 kg "vådt" affald fra husholdningen - madaffald og andet organisk affald - så er det muligt at genanvende det til biogas med samme energiindhold som 1 liter råolie.

Tips om sortering af affald

  • Din kommune indsamler det sorterede affald. Hvordan du skal sortere afhænger derfor af, hvor du bor. Kommuner tilbyder forskellige løsninger, fx separate beholdere, affaldsstationer i dit nabolag eller genbrugspladser. Se på din kommunes hjemmeside, hvordan du skal sortere dit affald.
  • Det er altid muligt at indrette sig i hjemmet, så sortering af affald fungerer i hverdagen. Der er mange forskellige spande, reoler, poser og andre typer beholdere på markedet. Søg inspiration på nettet og i butikker med boligudstyr.
  • Du kan også vælge at sortere affaldet udenfor ved indsamlingsstedet, fx kommunens skraldespande, hvis det er en bedre løsning for dig.

Eksempler på miljøfordele ved at sortere affald

  • Jo mere genanvendelse, jo mindre udledning af CO2 og luftforurening med farlige partikler, jo mindre skade på vandmiljøet fra næringssaltbelastning og jo mindre forsuring af miljøet.
  • Hvis alle danskere sorterer alt husholdningsaffald, frem for at sende det til forbrænding, vil miljøet årligt blive sparet for 589.000 tons CO2-udledning. Det svarer til den totale udledning af CO2 for 70.000 danskere - eller CO2-udledningen ved afbrænding af mere end 200.000 tons kul.
  • Bare ved at sortere 8 alufoliebakker fra, fx leverpostej, frem for at sende dem til forbrænding, spares miljøet for en CO2-udledning svarende til en tøjvask.
  • Når en husstand sorterer alt sit husholdningsaffald til genanvendelse frem for at sende det til forbrænding, giver det en energibesparelse svarende til hele husstandens energiforbrug til vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine.
  • For hvert 1 kg plastaffald, som genanvendes frem for at blive sendt til forbrænding, sparer vi energi svarende til en gennemsnitlig husholdnings standby-forbrug til alle elektriske apparater i 14 dage.