Import og eksport af affald

Er du involveret i import eller eksport af affald? Så har du pligt til at sikre, at reglerne overholdes.

Modtag nyheder om import og eksport af affald

Nyheder om import og eksport af affald

Gå til Om anmeldepligtigt affald

Om anmeldepligtigt affald

Find hjælp til at undersøge om dit affald er anmeldepligtigt og gå til Miljøstyrelsens vejledninger og blanketter til udfyldelse af en anmeldelse. 

Gå til Grønlistet affald

Grønlistet affald

Grønlistet affald er ikke anmeldepligtigt, men skal ledsages af et bilag VII. Find vejledning til at transportere grønlistet affald.

Gå til Generel information, love og regler

Generel information, love og regler

Her kan du downloade Transportforordningen og finde de relevante kodelister til klassificering af dit affald.

Gå til Forhåndsgodkendelse af nyttiggørelsesanlæg

Forhåndsgodkendelse af nyttiggørelsesanlæg

Se OECD's liste over forhåndsgodkendte nyttiggørelsesanlæg. Find hjælp til hvordan du ansøger om en forhåndsgodkendelse af dit nyttiggørelsesanlæg. 

Gå til Krav til transport af affald

Krav til transport af affald

Transportøren skal være registreret i Affaldsregistret. Hvilke varslingsregler gælder for transporten? Hvilke dokumenter skal medbringes under transporten?

Nyheder om import og eksport af affald

Her kan du finde nyhedsarkivet eller til/afmelde dig nyhedsbrevet.

Arrangementer

Her kan du finde information omkring det næste arrangement hos import og eksport af affald, samt hente præsentationer fra tidligere afholdte informationsdage.

Gå til Kontakt teamet for import og eksport af affald.

Kontakt import/eksport

Find kontaktoplysninger på teamet for import og eksport af affald.