Krav til transport af affald

Det er vigtigt at orientere sig i kravene til transport af affald, inden affaldet sendes afsted. Herunder kan du læse om hvilke krav der gælder for henholdsvis anmeldepligtigt affald og grønlistet affald.

Krav til transport af anmeldepligtigt affald

Krav til transport af grønlistet affald

Se video: På affaldskontrol med Miljøstyrelsen