Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Miljøstyrelsens publikationer

Miljøstyrelsen har en stor udgivelsesvirksomhed. Kernen er vores rapporter på dansk og engelsk, som samler styrelsens miljøfaglige ekspertise i ord og tal. Vi har publiceret rapporter siden 1974.

Publikationer

Her finder du en samlet liste over engelske og danske publikationer, men du kan også vælge en liste med kun danske eller kun engelske publikationer. Endelig kan du gå i arkivet, hvor artiklerne ligger under det årstal og den måned, de er publiceret.