Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise. Læs mere om cookies

Miljøstyrelsens publikationer

Miljøstyrelsen har en stor udgivelsesvirksomhed. Kernen er vores rapporter på dansk og engelsk, som samler styrelsens miljøfaglige ekspertise i ord og tal. Vi har publiceret rapporter siden 1974.

publikationer 1170-400

Her finder du en samlet liste over engelske og danske publikationer, men du kan også vælge en liste med kun danske eller kun engelske publikationer. Endelig kan du gå i arkivet, hvor artiklerne ligger under det årstal og den måned, de er publiceret.

 • Spredning af problematiske stoffer ved materialenyttiggørelse af asfalt til vejbygningsformål

  Publiceret 23-07-2015

  Prøver af knust asfalt blev udtaget på seks modtage- og behandlingsanlæg for opbrudt asfalt, og blev undersøgt for indhold og udvaskning af en række uorganiske og organiske stoffer.

 • Survey of naphthalene

  Publiceret 07-07-2015

  Survey of naphthalene (CAS 91-20-3) within List of Undesirable Substances (LOUS) 2012-2015 review by the Danish EPA.

 • Survey of Boric acid and sodium borates (borax)

  Publiceret 07-07-2015

  Survey of boric acid and sodium borates (borax) includes Boric acid (CAS 10043-35-3); Disodium tetraborate decahydrate (CAS 1303-96-4); Disodium tetraborate anhydrous/pentahydrate (CAS 12179-04-3); Disodium tetraborate, anhydrous / pentahydrate/...

 • Survey of manganese(II)sulphate

  Publiceret 07-07-2015

  This survey of manganese(II)sulphate is part of the “List of Undesirable Substances – LOUS” surveys where the aim is to provide background data for as

 • Survey of 1-methyl-2-pyrrolidone (NMP)

  Publiceret 07-07-2015

  This survey is part of the Danish EPA’s review of the substances on the List of Undesirable Substances (LOUS)

 • Survey of molybdenum trioxide

  Publiceret 07-07-2015

  Survey of molybdenumtrioxid within List of Undesirable Substances (LOUS) 2012-2015 review by the Danish EPA.

 • Survey of sodium and calcium hypochlorite

  Publiceret 07-07-2015

  Survey of sodium and calcium hypochlorite under the List of Undesirable Substances (LOUS) 2012-2015 review by the Danish EPA.

 • Survey of biphenyl

  Publiceret 07-07-2015

  Survey of biphenyl (CAS no. 92-52-4) within the List of Undesirable Substances (LOUS) 2012-2015 review by the Danish EPA.

 • Survey of fragrance substances

  Publiceret 07-07-2015

  Survey of fragrance substances under the List of Undesirable Substances (LOUS) 2012-2015 review by the Danish EPA.

 • Survey of nickel (metal)

  Publiceret 07-07-2015

  A survey of metallic nickel has been conducted giving an updated status on regulation, use, effects on health and environment, waste management and alternatives.

 • Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2015

  Publiceret 30-06-2015

  Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2015 giver en oversigt over projekter igangsat under ordningen i 2014 og projektforslag for 2015, med ansøgningsfrist er den 28. august 2015.

 • Genanvendelse af hård PVC i Danmark

  Publiceret 26-06-2015

  Rapporten beskriver genanvendelse af hård PVC i Danmark med hensyn til mængder, miljø og økonomi.

 • Mekanisk sortering af plastaffald fra husholdninger

  Publiceret 26-06-2015

  Nyt miljøprojekt om sortering af plastaffald

 • Udvikling af onlinemetoder til hurtig detektion af PCB

  Publiceret 25-06-2015

  Projektet har haft det overordnede formål at udvikle en metode, der ved hjælp af online spektroskopiske måleteknologier kan detektere indholdet af polyklorerede bifenyler (PCB) i forseglingsfuger fra termoruder på under et minut.

 • Kortlægning af forbehandlingsanlæg og biogaskapacitet af organisk affald

  Publiceret 24-06-2015

  Rapporten viser, at der er tilstrækkelig kapacitet til forbehandling af det organiske affald fra husholdninger og servicesektoren samt at biogasanlæggene kan håndtere biopulpen. Men da kildesorteret organisk husholdningsaffald ikke vurderes at være...

 • Afslutning af efterbehandlingen på deponeringsanlæg

  Publiceret 23-06-2015

  Når et deponeringsanlæg nedlukkes, vil der i en periode stadig skulle opsamles perkolat, som skal håndteres, indtil den ansvarlige myndighed vurderer,

 • Jordforureningers påvirkning af overfladevand. Fortyndinger i fjorde og søer, delprojekt 5

  Publiceret 23-06-2015

  Rapporten er én ud af 6 delprojekter, der blev i gangsat af Miljøstyrelsen i forbindelse med identificering af overfladevandstruende jordforureninger.

 • Antimony

  Publiceret 23-06-2015

  The report describes the background for the Danish health-based quality criterion in soil for antimony.

 • Survey of 2,3-epoxypropylneodecanoate

  Publiceret 15-06-2015

  Survey of 2,3-epoxypropyl-neodecanoate (EPDA) (CAS No. 26761-45-5) within List of Undesirable Substances (LOUS) 2012-2015 review by the Danish EPA.

 • Fosforgenanvendelse fra spildevandsslam

  Publiceret 11-06-2015

  I projektet blev det undersøgt, om det var muligt at finde en simpel teknik til at genopløse fosfor i udrådnet spildevandsslam før slutafvanding. Resultatet af de udførte forsøg viste, at det ved fortyndinger med renset spildevand ikke var muligt at...

Information

Vores informationscenter kan hjælpe dig med at finde publikationer og bestille materiale samt besvare dine spørgsmål. Ring på 7012 0211: mandag - torsdag kl. 9.30 - 16.00 og fredag kl. 9.30 - 15.00. Du kan også sende en e-mail til .