E-fakturering

Alle faktura til Miljøstyrelsen skal sendes elektronisk og være påført et EAN-nummer.

For at kunne sende en faktura elektronisk, skal den påføres et såkaldt EAN-lokationsnummer. EAN-lokationsnummeret er et entydigt nummer, der fungerer som elektronisk adresse på modtageren. Nummeret skal stå på fakturaen, hvad enten den afsendes på papir til et Læs-ind bureau eller i elektronisk form via VANS.

Udover EAN-nummeret skal e-fakturaen indeholde angivelse af Miljøstyrelsens referenceperson og/eller ordrenummer. Dertil kommer de normale krav til fakturaer, som fremgår af momsbekendtgørelsen.

Miljøstyrelsens EAN-numre står i listen nederst på siden. Ring til din kontaktperson i Miljøstyrelsen, hvis du er i tvivl om, hvilket et nummer du skal benytte.

Bemærk at e-fakturaer ikke skal mailes til Miljøstyrelsens almindelige mail-postkasse.

Eventulle serviceoplysninger og bilag skal fremsendes særskilt.

Hvis du ikke selv kan indlæse og fremsende elektroniske fakturaer, kan du benytte et indlæsningsbureau, som koder udvalgte oplysninger fra regninger på papir til at gå ind i de elektroniske offentlige økonomisystemer.

For visse virksomheder er denne service gratis. Læs mere på www.oes.dk og www.virk.dk . Her kan du også kan få svar på en række tekniske spørgsmål.

Fra 1. februar 2017 er Styrelsen for Vand og Naturforvaltning og Miljøstyrelsen samlet i én styrelse under navnet Miljøstyrelsen. Foreløbig videreføres EAN-numrene fra de to tidligere styrelser.

Miljøstyrelsens EAN-numre

EAN- Lokationsnummer

Institution

5798000863002

Miljøstyrelsen, drift incl. Ordningerne: kemikalier, sundhed og miljø, kemikaliehandlingsplan, statslig medfinansiering af miljøafværgende foranstaltninger ved Kærgård Plantage, indsats mod partikelforurening samt borgerrettede miljøinitiativer, fremme af miljøeffektiv teknologi (landbrug), råderums projekter, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt indtægtsdækkede virksomhed

5798000863019

Miljøstyrelsen, tilskud
Ordningerne: renere produkter, miljømærke, indsamlingsordninger vedr. dæk, batterier og biler, bekæmpelsesmidler, Miljøstøtte til Arktis, miljøstøtte til Østeuropa, partikelfilterordningen, teknologipujlen, virksomhedsordningen tilskudsordningen til fremme af miljøeffektiv teknologi, partikeludslip fra brændefyring i private hjem

EAN-numre for det tidligere Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning 

EAN- Lokationsnummer

Institution

5798000860810

SVANA omkostningsbaseret
Haraldsgade

5798000872950

Storstrøm

5798000872080

Nordjylland

5798000872820

Fyn

5798000872967

Laboratoriet

5798009883148

Østjylland

5798009883162

Midtjylland

5798009883131

Sydjylland

5798009883155

Sjælland