Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Designguide og publikationer

Word-skabelon til MST-publikationer v2. marts 2017 (Zip-fil)
Faglige rapporter skrives i Miljøstyrelsens "A4-rapport"-skabelon til Word 2010/2013/2016.

OBS!  Det er yderst vigtigt, at ZIP-filen udpakkes til en destination og åbnes herfra for at kunne få kontakt til værktøjslinjen ”Miljø- Og Fødevareministeriet – Rapport".

Opsætning og redigering skal foregå gennem værktøjslinjen ”Miljø- Og Fødevareministeriet – Rapport" for at sikre, at rapporten bliver sat korrekt op.

Skabelonen fungerer med: 
- Operativsystemer: Windows 7/8.1/10.
- MS Office: Microsoft Office 2010 32-bit og Office 2013 32-bit.

Teknisk vejledning til rapportskabelon v2. 2017
Denne er under udarbejdelse - se v. 1, marts 2016. 

Teknisk vejledning til rapportskabelon v 1. marts 2016

Der er udarbejdet en teknisk vejledning som en hjælp til dem, der arbejder med rapportskabelonen. Alle brugere af skabelonen skal benytte vejledningen, så rapporter får et flot og brugervenligt design.

Skrivetips til rapportsammenfatning

Designguide og logoer
Alle Miljøstyrelsens udgivelser skal følge designguiden, som udstikker retningslinjer for det grafiske udtryk i produkterne.
Diagrammer, grafer og infografik skal farves efter designguidens farver.

Skabeloner til InDesign
Publikationer, der udgives på tryk eller med et særligt visuelt udtryk, skal opsættes i InDesign.

Send mail til med eventuelle spørgsmål.