Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
 • EU satser 45 mio. kr. på vandsamarbejde med Kina

  Publiceret 11-12-2017
  Vand i hverdagen Grøn virksomhed Industri

  Europæisk vandteknologi skal bidrage til en bæredygtig forvaltning af Kinas vandressourcer.

 • 10 mio. kroner ekstra til urørt skov

  Publiceret 08-12-2017
  Skovbrug Natur

  Der har været stor interesse for at få del i Naturpakkens tilskud til urørt skov.

 • Bedre beskyttelse af drikkevandsboringer

  Publiceret 08-12-2017
  Pesticider Vand i hverdagen

  Et nyt lovforslag vil føre til bedre beskyttelse af drikkevandsboringer mod pesticider.

 • Rynket rose er snart fortid på planteskolernes hylder

  Publiceret 07-12-2017
  Natur

  Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget en ny lov, som styrker indsatsen mod invasive arter. Med loven bliver det blandt andet muligt at forbyde salg af inv..

 • Hvordan skal grøden skæres?

  Publiceret 07-12-2017
  Vandmiljø

  Man skærer vandplanter væk i vandløb, når man vil have vandet til at løbe hurtigere. Det kaldes for grødeskæring. Nu ligger der en ny samlet vejledning til komm..

 • Græs kan gennem bioraffinering blive til protein, som kan bruges til både foder og fødevarer.

  Bæredygtige fødevareprojekter får mere end 100 mio. kroner

  Publiceret 06-12-2017
  Landbrug GUDP

  To nye bioraffineringsprojekter, som skal bane vejen for store klimagevinster i landbruget, er blandt de 17 projekter over hele landet, som til sammen modtager..

 • Stor konference om vilde bier og andre bestøvere

  Publiceret 06-12-2017

  Fra hele verden rapporteres der om faldende bestande af honningbier og vilde bier. Nu sætter stor københavnsk konference med internationale forskere fokus på mu..

 • Hvor mange agerhøns blev skudt i 1949?

  Publiceret 06-12-2017
  Natur

  Jægere og andre interesserede kan nu se, hvor meget vildt der nedlægges i Danmark på DCE’s nye hjemmeside fauna.au.dk. Her findes oplysninger for de fleste arte..

 • Spildevandsrensning udleder store mængder lattergas, som belaster klimaet.

  Støtte til lattergas-reduktion i spildevandsselskaber

  Publiceret 05-12-2017
  Luft

  En lang række projekter kan nu få støtte til at begrænse udledningen af lattergas fra spildevandsanlæg. Målet er at reducere udledningen af klimaskadelige gasse..

 • Vestforbrændingen vil udvikle en robot, der kan sortere storskrald.

  Robotter skal sortere storskraldet

  Publiceret 05-12-2017
  Affald Grøn virksomhed Vand i hverdagen

  Når borgerne fremover sætter gamle møbler og skrammel ud til storskrald, så skal det sorteres af robotter. Det er målet med et projekt, der netop har modtaget 1..

Søg i arkivet