Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Luftforurening fra biler, busser og andre køretøjer

Fodboldtræning, familiebesøg og fragtkørsel. Biler, busser og andre køretøjer er uundværlige i hverdagen. Men det, der gør hverdagen lettere, belaster også miljøet.

bilkø 1170-400

Euronormer for bedre miljø
For at begrænse mængden af stoffer, som køretøjerne slipper ud, er der i EU indført fælles grænseværdier for udslip. Det er de såkaldte euronormer, der sætter grænser for forurening fra den enkelte bils motor og for indholdet af bly og svovl i brændstoffet.

Regulering af brændstoffer
1. januar 2009 blev diesel og benzin uden svovl den eneste valgmulighed, når man tanker bilen i EU. Men allerede fire år før denne dato havde Danmark indført svovlfri brændstoffer på alle tankstationer. I 2004 besluttede Folketinget at lempe afgiften for svovlfri benzin og svovlfri diesel.

Biler i tomgang
Da eventuelle gener normalt vil optræde lokalt i byområder har kommunerne mulighed for at fastsætte regler om biler, der holder med motoren i tomgang. En stor del af de danske kommuner har indført regler om tomgang.