To tandblegnings-produkter kan være sundhedsskadelige

17-12-2020
Kemikalier Borger Tilsyn og håndhævelse

Miljøstyrelsen opfordrer forbrugerne til at skille sig af med to tandblegningsprodukter, som kan være sundhedsskadelige.

foto af kvinde der peger på sine hvide tænder

Miljøstyrelsen har undersøgt 25 tandblegningsprodukter og har vurderet, at to tandblegningsprodukter kan udgøre en alvorlig sundhedsrisiko. Forbrugerne opfodres derfor til at smide de pågældende produkter ud. Det drejer sig om følgende produkter:

1. Tandblegningsstrips: Advanced Teeth Whitening Strips.
2. Tandblegningspen: Lanbena Teeth Whitening Essence.

Som en del af Miljøstyrelsens forbrugerprojekt om tandblegningsprodukter er der udført forskellige analyser på produkterne. For det førstnævnte produkt er der ved analyse fundet en meget høj pH-værdi på 11,5, mens der for det sidstnævnte produkt er fundet en meget lav pH-værdi på 0. Miljøstyrelsen har derfor vurderet, at der ved brug af produkterne er en alvorlig risiko for ætsning af tandkødet og slimhinden i munden, mens der for produktet med en pH-værdi på 0 ydermere er en alvorlig risiko for skade af tænderne.

Miljøstyrelsen opfordrer forbrugerne, som har købt produkterne, til ikke at bruge dem, men i stedet bortskaffe dem, jf. de lokale affaldsregler.

Oplysninger om produkterne

Foto Advanced Teeth Whitening Strips

Produkttype: Tandblegningsstrips
Produknavn:  Advanced Teeth Whitening Strips.

Foto af Lanbena Teeth Whitening Essence

Produkttype: Tandblegningspen
Produktnavn: Lanbena Teeth Whitening Essence.

Miljøstyrelsens projekt om tandblegning er igangsat med henblik på at undersøge hvilke kemikalier, der findes i tandblegningsprodukter, som kan købes til privat brug, samt at vurdere om produkterne er sikre at anvende for forbrugerne. Det forventes, at forbrugerprojektet med undersøgelsens resultater, herunder kemiske analyser og risikovurderinger, vil blive offentliggjort i starten af 2021.

Produktet Advanced Teeth Whitening Strips er udtaget fra en dansk forhandler. Miljøstyrelsen har påbudt forhandleren at tilbagekalde produktet fra de forbrugere, der har købt det. Produktet Lanbena Teeth Whitening Essence er købt hos eBay. Efter anmodning fra Miljøstyrelsen er produktet blevet tilbagetrukket fra platformen, jf. en aftale som EU-Kommissionen har med e-handelsplatformen. Produktet er endvidere blevet indrapporteret i de fælles europæiske systemer ICSMS og RAPEX om ulovlige og farlige produkter.

Yderligere information

Elisabeth Paludan, Funktionsleder i Miljøstyrelsen på Obfuscated Email eller mobil: +45 22 29 02 82.

Kontakt

Elisabeth Paludan
Funktionsleder, Kemikalier