Miljøstyrelsens Informationscenter

Informationscentret hjælper med svar på dine spørgsmål. Ved politiske spørgsmål, fortolkninger af love samt henvendelser fra pressen henviser vi til den relevante fagenhed.

Kontakt os  

Send e-mail på 
Ring 72 54 44 66 (mandag-torsdag kl. 9.30-16.00 og fredag kl. 9.30-15.00) 

Andre relevante danske hjemmesider 

Hjælp til at bestemme dyr og planter
Insekter
Fugle og natur
Naturlex m/aktiviteter 0. til 6. klassetrin
Svampejagt (Naturstyrelsen)
Spiselige svampe (Fødevarestyrelsen)
Svampeatlas (Foreningen til Svampekundskabens Fremme)
Danmarks Flora (Forskellige bestemmelsesnøgler)
Videntjenesten Skov og Landskab, Københavns Universitet

Grønne organisationer
Dansk Ornitologisk Forening
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Dansk Skovforening

Friluftsliv
Oplevelser i private skove
Fiskeri og fredningsbælter (DTU)

Ejendomsoplysninger 
BBR, vurderinger og kort
Arealinformation, miljødata, historiske kort

Råd og vejledning om forgiftning
Giftlinjen

Forstå miljømærker
Svanen (DK) og Blomsten (EU)  

Kemi i hverdagen  Forbrugerrådet Tænk: Kemi
Allergi
Råd og vejledning om PCB

Når din bil skal skrottes
Oplysninger om miljøordning for biler

Invitér ministeren

Hvis du ønsker at sende Miljøminister Lea Wermelin en invitation, kan du skrive til:

Informationscenter

Servicemål for Miljøstyrelsens Informationscenter
Vores mål er at besvare 80 % af henvendelserne samme dag, de resterende inden 5 dage.

Statistik for 2018 
Informationscentret modtog i alt 15.396 henvendelser:
- 95 % blev besvaret samme dag
- 5 % blev besvaret inden for 2-5 dage 

Brugerundersøgelse
Vi bestræber os hele tiden på at leve op til brugernes forventninger, som afdækkes løbende tilfredshedsundersøgelser.

Har du derfor været i kontakt med Informationscentret, vil du eventuelt blive kontaktet for at give dit bidrag til undersøgelsen.
Det er selvfølgelig frivilligt, om du vil deltage.