Mål, resultater og årsrapporter

Kernen i Miljøstyrelsens arbejde er den miljøfaglige kompetence og gode resultater forudsætter løbende udvikling af organisationen samt klare strategier for kompetenceudvikling, dialog med omverdenen, og klare mål for samarbejdet internt i organisationen og med resten af koncernen. Vi udgiver årligt en årsrapport, hvori vi opgør resultaterne på en række faglige og organisatoriske mål. Af andre styringsinstrumenter er for eksempel den mål- og resultatplan, der hvert år indgås med departementet.