Miljøstyrelsens mål- og resultatplaner og årsrapporter

Hvert år indgår Miljøstyrelsen en et-årig mål- og resultatplan med Departementet. Mål- og resultatplanen angiver Miljøstyrelsens strategi, årlige fokusområder og strategiske mål for det kommende år. Tidligere hed en mål- og resultatplan en resultatkontrakt.

Resultatløn til Miljøstyrelsens direktør

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede performance over året – herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan. Udmøntning for 2022 udgør 125.000 kr.

Årsrapporter

Miljøstyrelsens årsrapport for regnskabsåret præsenterer det samlede resultat for styrelsens virksomhed i forhold til de faglige, økonomiske, organisatoriske og personalemæssige områder.

Årsrapport 2023

Årsrapport 2022

Årsrapport 2021

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018