Industrispildevand

Miljøstyrelsen og kommunerne varetager godkendelser og tilsyn med industrielle udledninger til kloak. Det er godkendelsesmyndigheden, der fastsætter vilkårene for en virksomheds udledning af spildevand til kloakken.

Miljøstyrelsen er også lovgivningsmyndighed på området spildevandstilladelser til industri og virksomheder. Miljøstyrelsen har blandt andet ansvaret for de vejledende grænseværdier for udledning af forskellige stoffer. Det kan du læse om i Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2006: Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg .

Hvis en virksomhed udleder særligt forurenet spildevand til kloakken, kan det medføre, at virksomheden skal betale ekstra til spildevandsselskabet for behandling af spildevandet. Det kaldes særbidrag, og det område administreres af Energistyrelsen. Det kan du læse mere om på deres hjemmeside ens.dk