Vordingborg Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Vordingborg Kommune har siden 2018 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. Der er udarbejdet en opstartsrapport for Bogø og Møn, hvor det anbefales, at følgende delopgaver udføres:

  • Opstilling af hydrostratigrafisk model for henholdsvis Bogø og Møn
  • Opstilling af hydrologisk model for henholdsvis Bogø og Møn
  • Beregning af indvindingsoplande og BNBO 
  • Grundvandskemisk kortlægning 
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO

I fanerne til højre for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder

Vordingborg Kommune har siden 2016 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. I forbindelse med kortlægningen af Vordingborg blev følgende delopgaver udført:

  • Opdatering af den hydrostratigrafiske model
  • Opdatering af den hydrologiske model
  • Beregning af 31 indvindingsoplande for 4 almene vandforsyninger
  • Grundvandskemisk kortlægning
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO

 Nedenfor findes undersøgelser og kortlægningsresultater udarbejdet i forbindelse med kortlægningen.