Frederikshavn Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Frederikshavn Kommune har indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger, samt opdateret noget af kortlægningen i området. 

På baggrund af dette er følgende delopgaver planlagt

  • Beregning af BNBO 
  • Justering af hydrostratigrafisk model
  • Opstilling af hydrologisk model -
  • Grundvandskemisk kortlægning af vandtyper, nitrat, sulfat og pesticider
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indvindingsoplande og OSD.

I fanerne til højre for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder

I projektet Indvindingsoplande udenfor OSD, Nordjylland blev følgende delopgaver udført:

  • Opstilling af en geologisk og hydrostratigrafiske model
  • Opstilling af en hydrologiske model
  • Beregning af indvindingsoplande 
  • Grundvandskemisk kortlægning af vandtyper, nitrat, sulfat og pesticider
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indmeldte oplande