Fredensborg Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Fredensborg Kommune har siden 2011 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. I forbindelse med Helsingør kortlægningen blev følgende delopaver udført:

  • Opdatering af den hydrostratigrafiske model
  • Opdatering af den hydrologiske model
  • Beregning af indvindingsoplande 
  • Grundvandskemisk kortlægning
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indmeldte oplande

I fanerne til højre for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder