Kortlægning af støj og handlingsplaner

Støjdanmarkskortet giver et visuelt overblik over støjbelastningen langs de største veje og jernbaner og i de største byområder.

National kortlægning
Den nyeste kortlægning af vejstøj (baseret på data fra 2012) viser, at ca. 723.000 boliger her i landet er udsat for støj fra veje, der overskrider den vejledende grænseværdi på 58 decibel (dB). Her er ca. 141.000 boliger er stærkt støjbelastet, hvor støjniveauet er 10 dB højere end grænseværdien eller endnu højere.

Støjdanmarkskort
Borgere og myndigheder får her et visuelt overblik over støjbelastningen langs de største veje og jernbaner og i de største byer (Københavnsområdet, Aarhus, Odense og Aalborg). hovedstadsområdets mest støjplagede områder. Støjkortet er opdateret i 2017.

Støjhandlingsplaner
De kommuner der ifølge støjbekendtgørelsen skal kortlægge støjen, skal efterfølgende udarbejde en handlingsplan. Men også kommuner, der ikke er pålagt at lave en støjhandlingsplan, kan have fordel af at benytte en handlingsplan til at få overblik over støjforholdene i kommunen og de muligheder, der er for at løse de eventuelle støjproblemer.

Stilleområder
Stilleområder er områder i byer som er forholdsvis stille som parker eller kirkegårde, eller områder i det åbne land hvor naturens egne lyde dominerer. Stilleområder kan tilbyde byens borgere en pause fra byens larm. Kommuner har mulighed for at udpege stilleområder.

Støj Danmarkskortet

Find støjbelastningen ved din bolig.

Styr på støjen

Miljøstyrelsen har udarbejdet en pjece til alle landets kommuner om støjhandlingsplaner.

Download pjecen: Styr på støjen