Kemikalieinspektionen

I Danmark er det Miljøstyrelsen, der har ansvaret for at kontrollere, at reglerne på kemikalieområdet overholdes. I praksis er det en særlig enhed i Miljøstyrelsen – Kemikalieinspektionen – som udfører tilsynet med at importører, producenter og forhandlere af kemiske stoffer overholder reglerne.

  kvinder kigger på vaskemiddel

Nyt fra Kemikalieinspektionen
Nyt fra Kemikalieinspektionens kampagner, tilsyn eller andre tiltag.

Tilsynskampagner
Kemikalieinspektionen gennemfører hvert år kampagner, som er tidsbegrænsede tilsyn på afgrænsede områder. Kampagnerne gennemfører vi på de områder, vi prioriterer højest det pågældende år.

Indberet mulige overtrædelser
Kemikalieinspektionen fører tilsyn med overholdelsen af reglerne i kemikalielovgivningen og alle kan indberette mulige lovovertrædelser til inspektionen

Har du solgt et ulovligt eller farligt produkt
Kemikalieinspektionen offentliggør information om produkter med farlige kemiske egenskaber, som vi finder i vores kontrol. Vi udveksler også advarsler med andre EU-medlemslande via RAPEX-systemet.

Årsberetninger
Kemikalieinspektionen udgiver hvert år en årsberetning. Kemikalieinspektionens Årsberetninger fra 2000 til i dag findes under dette punkt.

Om Kemikalieinspektionen
Læs om Kemikalieinspektionens arbejde, om tilsynsbsøg, håndhævelse, strategi og om inspektionens nordiske og europæiske arbejde.

Kemikalieinspektionens offentliggørelseLæs om Kemikalieinspektionens offentliggørelse