Samarbejde om godkendelse i Nordzonen

Danmark, Estland, Finland, Letland, Litauen, Sverige og Norge samarbejder om at evaluere ansøgninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler som et led i pesticidforordning for at lette arbejdsbyrden med ansøgningerne og at harmonisere evalueringen af dem. 

Der er udarbejdet en fælles nordzone vejledning, som beskriver både hvordan man søger om at få godkendt et plantebeskyttelsesmiddel, og hvordan ansøgningerne bedømmes. Herudover, er der udarbejdet specifikke vejledninger for Nordzonen til risikovurdering af fugle og pattedyr, samt effektivitetsvurdering. Se nedenfor. Alle vejledningerne opdateres efter behov.

Seneste version fra november 2020:

Guidance document on work-sharing in the Northern zone version 9 - June 2020

Denne vejledning skal anvendes til ansøgninger der er indsendt efter 1. November 2020.

Tidligere versioner:

Guidance document on work-sharing in the Northern zone version 8 - July 2019

Denne vejledning skal anvendes til ansøgninger der er indsendt efter 1. November 2019.

Guidance document on work-sharing in the Northern zone version 7 - May 2018.pdf

Denne vejledning skal anvendes til ansøgninger der er indsendt efter 1. Novermber 2018.

Guidance document on work-sharing in the Northern zone - version 6.0

Denne vejledning skal anvendes til ansøgninger der er indsendt efter 1. November 2017.

Guidance document on work-sharing in the Northern zone - version 5.0

Denne vejledning erstatter versionen fra maj 2015. Vejledningen kan bruges fra 1. maj 2016, og skal anvendes til ansøgninger der indsendes efter 1. oktober 2016.

Guidance document on work-sharing in the Northern zone - version 4.0

Denne vejledning (guidance document) erstattede versionen fra april 2014. Vejledningen skulle anvendes fra januar 2016

Guidance document on work-sharing in the Northern zone - version 3.0.
Denne vejledning (guidance document) erstattede versionen dateret april 2013, og skulle anvendes fra januar 2015.

Risikovurdering for fugle, pattedyr og plantebeskyttelsesmidler

Risikovurderingen af pesticider for fugle og pattedyr er baseret på EU guidance dokumentet. Nogle gange er der dog brug for en forfinet risikovurdering, som er specifik for betingelserne i Nordzonen. Til hjælp herfor, er der udarbejdet en vejledning, som beskriver arter af fugle og pattedyr, med tilhørende pesticidanvendelser, som er relevante i Nordzonen. Denne vejledning er blevt revideret i 2020. Der er også udarbejdet et regneark til vejledningen, som indeholder de relevante arter og scenarier. Ydermere, er der supplerende vejlednings i de danske vurderingsrammer (findes her), som udelukkende dækker danske forhold.

Udarbejdelsen af vejledningen blev støttet med midler fra Nordisk Ministerråd.

Hent dokumenterne:

Revideret higher tier risikovurdering for for fugle og pattedyr, april 2020

Regneark fugle og pattedyr, april 2020

 

Tidligere versioner:

Higher tier risk assessment for birds and mammals, 2018

Vejledningsnote for danske forhold

Higher tier risk assessment for birds and mammals, April 2017

Higher tier risk assessment for birds and mammals, April 2016

Higher tier risk assessment for birds and mammals, Maj 2015

Higher tier risk assessment for birds and mammals, April 2014

Higher tier risk assessment for birds and mammals, April 2013

Tidligere regneark:

Spreadsheet for Birds and Mammals, April 2017

Spreadsheet for birds and mammals, May 2016

Spreadsheet for birds and mammals, January 2015

Spreadsheet for birds and mammals, April 2013

 

Evaluering af effektivitet for Nordzonen

Dokumentet har til formål at specificere kravene til dokumentationen, hvor det er muligt. Referencerne i teksten henviser til Anneks III i Direktiv 93/71/EU.

De specificerede krav til dokumentation og antal af markforsøg er vejledende i forhold til de krav der stilles til den fælles dokumentation i forbindelse med effektivitetsvurderingen i Nordzonen. I dette dokument er Nordzonen defineret som følger: Danmark, Estland, Finland, Letland, Litauen, Norge og Sverige.

Vejledning i effektivitetsvurdering i Nordzonen (link til agroøkologi v. Aarhus Universitet).

Fakta

EU bliver opdelt i tre godkendelseszoner: en nordlig, en mellemeuropæisk og en sydlig. Derudover er hele EU en zone med hensyn til midler til væksthuse og midler til anden indendørsanvendelse samt bejdsemidler. Danmark er placeret i den nordlige zone sammen med Estland, Finland, Letland, Litauen, Sverige og Norge.