Samarbejde om godkendelse i Nordzonen

Danmark, Estland, Finland, Letland, Litauen, Sverige og Norge samarbejder om at evaluere ansøgninger om godkendelse af pesticidmidler som et led i pesticidforordning for at lette arbejdsbyrden med ansøgningerne og at harmonisere evalueringen af dem.

Læs mere om samarbejdet omkring godkendelse af pesticidmidler i en zone under zone- og interzone samarbejde

Der er udarbejdet en fælles Nordzone vejledning, som beskriver både hvordan man søger om at få godkendt et pesticidmiddel, og hvordan ansøgningerne bedømmes. Herudover, er der udarbejdet specifikke vejledninger for Nordzonen til risikovurdering af fugle og pattedyr, samt effektivitetsvurdering. Disse vejledninger kan hentes nedenfor. Alle vejledningerne opdateres efter behov.

Seneste version fra november 2021

Guidance document on work-sharing in the Northern zone version 10 - June 2021

Denne vejledning skal anvedes til ansøgninger der er indsendt efter 1. November 2021.

Tidligere versioner

Guidance document on work-sharing in the Northern zone version 9 - June 2020

Denne vejledning skal anvendes til ansøgninger der er indsendt efter 1. November 2020.

Guidance document on work-sharing in the Northern zone version 8 - July 2019

Denne vejledning skal anvendes til ansøgninger der er indsendt efter 1. November 2019.

Guidance document on work-sharing in the Northern zone version 7 - May 2018

Denne vejledning skal anvendes til ansøgninger der er indsendt efter 1. Novermber 2018.

Guidance document on work-sharing in the Northern zone - version 6.0

Denne vejledning skal anvendes til ansøgninger der er indsendt efter 1. November 2017.

Guidance document on work-sharing in the Northern zone - version 5.0

Denne vejledning erstatter versionen fra maj 2015. Vejledningen kan bruges fra 1. maj 2016, og skal anvendes til ansøgninger der indsendes efter 1. oktober 2016.

Guidance document on work-sharing in the Northern zone - version 4.0

Denne vejledning (guidance document) erstattede versionen fra april 2014. Vejledningen skulle anvendes fra januar 2016

Guidance document on work-sharing in the Northern zone - version 3.0.
Denne vejledning (guidance document) erstattede versionen dateret april 2013, og skulle anvendes fra januar 2015.

Risikovurdering for fugle, pattedyr og pesticidmidler

Miljøstyrelsens risikovurdering af pesticider i forhold til fugle og pattedyr er baseret på EU guidance dokumenter, som det fremgår af vurderingsrammerne. Ofte er der dog behov for at foretage en forfineret risikovurdering, der er mere målrettet for forholdene i Nordzonen - også kaldet en 'higher tier' risikovurdering. Der er derfor udarbejdet en vejledning fælles for Nordzonen, som bl.a. angiver, hvilke fugle og pattedyr, som er relevante i Nordzonen. Ligeledes er der udarbejdet scenarier, der svarer til en lang række anvendelsesområder. Ud over de mindre årlige opdateringer, er vejledningen blev grundigt revideret i april 2020. Bl.a. er det sikret, at arter, som er rødlistet, også er beskyttet. Se dokumentet der ligger til grund for beskyttelsen af rødlistede arter. Er der behov for en risikovurdering udelukkende rettet mod danske forhold, findes der yderligere vejledning under siden vurderingsrammer for miljø og sundhed.

Der er også udarbejdet et regneark til vejledningen, som benyttes i sammenhæng med scenariedokumentet. Vejledningen og det tilhørende regneark opdateres med jævne mellemrum.

Udarbejdelsen af vejledningen blev støttet med midler fra Nordisk Ministerråd.

Hent dokumenterne:

Revideret higher tier risikovurdering for fugle og pattedyr, december 2020 (v. 2.1)

Regneark fugle og pattedyr, april 2020 (v. 20.1)

Bemærker, at yderligere forfineringer kan anvendes for risikovurdering til fugle og pattedyr udelukkende rettet mod danske forhold - disser er beskrevet i bilag 17 til seneste danske vurderingsrammer til vurdering af pesticider (v. 1.7 november 2019).

Tidligere versioner:

Higher tier risikovurdering for fugle og pattedyr, april 2020

Higher tier risk assessment for birds and mammals, 2018

Vejledningsnote for danske forhold

Higher tier risk assessment for birds and mammals, April 2017

Higher tier risk assessment for birds and mammals, April 2016

Higher tier risk assessment for birds and mammals, Maj 2015

Higher tier risk assessment for birds and mammals, April 2014

Higher tier risk assessment for birds and mammals, April 2013

Tidligere regneark:

Spreadsheet for Birds and Mammals, April 2017

Spreadsheet for birds and mammals, May 2016

Spreadsheet for birds and mammals, January 2015

Spreadsheet for birds and mammals, April 2013

Værktøj til beregning af fugle/pattedyr MixTox

Hvis der er mere end ét aktivstof i et pesticidmiddel kræves en samlet beregning af miljørisikoen for fugle og pattedyr. Nedenstående Excel regneark er et værktøj til at lave denne type beregninger. Der er inkluderet vejledning i regnearket. 

Relevante links:

B&M mixtox tool

Værktøj til beregning af akvatisk MixTox

Hvis der er mere end ét aktivstof i et pesticidmiddel kræves en samlet beregning af miljørisikoen for vandlevende organismer, som beskrevet i afsnit 10.3 af det akvatiske guidance dokument (EFSA Journal 2013;11(7):3290). Nedenstående Excel regneark er et værktøj til at lave denne type beregninger. Der er inkluderet vejledning i regnearket. Herudover findes et levende FAQ dokument i relation til MixTox beregninger.

Relevante links:

MixTox tool

FAQ

Evaluering af effektivitet for Nordzonen

Dokumentet har til formål at specificere kravene til dokumentationen, hvor det er muligt. Referencerne i teksten henviser til Annex III i Direktiv 93/71/EU.

De specificerede krav til dokumentation og antal af markforsøg er vejledende i forhold til de krav der stilles til den fælles dokumentation i forbindelse med effektivitetsvurderingen i Nordzonen. I dette dokument er Nordzonen defineret som følger: Danmark, Estland, Finland, Letland, Litauen, Norge og Sverige.

Vejledning i effektivitetsvurdering i Nordzonen (link til agroøkologi v. Aarhus Universitet).