Parallelgodkendelse - Artikel 52

En parallelgodkendelse er en godkendelse til import af et pesticidmiddel, som er identisk med et allerede godkendt middel i Danmark.

Da parallelgodkendelser ikke er egentlige godkendelser ifølge EU-reglerne, kan en parallelgodkendelse kun gives til et middel, der har en egentlig godkendelse og ikke til et middel, der er godkendt i Danmark med en parallelgodkendelse.

En parallelgodkendelse gælder kun i Danmark, dvs. den vil ikke gælde i resten af Nordzonen.

Identiske midler

Et plantebeskyttelsesmiddel vurderes kun identisk med et i Danmark allerede godkendt pesticidmiddel, hvis:

 1. det er produceret af samme virksomhed, en dertil knyttet virksomhed eller på licens efter samme fremstillingsmetode, som det allerede godkendte middel
 2. har samme specifikation, det vil sige indholdet af aktivstoffer, safeners og synergister er det samme. Pesticidmidlet er af samme formuleringstype
 3. indholdet af hjælpestoffer og emballagens størrelse, materiale, form er den samme eller ækvivalent. Pakningen og hjælpestoffer må ikke give mere negative effekter på sundhed eller miljø end referencemidlet.

Krav til ansøgning

For at Miljøstyrelsen kan vurdere, om kravene til identitet er opfyldt, skal din ansøgning om parallelgodkendelse indeholde følgende informationer:

 1. navn og registreringsnummer på pesticidmidlet i oprindelseslandet
 2. angivelse af oprindelseslandet eller landene
 3. navn og adresse på godkendelsesindehaveren i oprindelseslandet
 4. etiketten fra oprindelseslandet, hvis Miljøstyrelsen forlanger den. Der kan endvidere forlanges en oversættelse
 5. navn og adresse på ansøgeren om parallelgodkendelse
 6. det navn, pesticidmidlet ønskes godkendt under i Danmark
 7. udkast til dansk etiket
 8. en prøve af midlet, hvis det forlanges af Miljøstyrelsen
 9. navn og registreringsnummer på det i Danmark godkendte middel.  

Hent ansøgningsskema

Ansøgningen kan mailes til Obfuscated Email eller sendes til:

Miljøstyrelsen, Pesticider og Biocider
Tolderlundsvej 5
DK-5000 Odense C

Sagsbehandlingstid

Op til 55 dage.

Gebyrer

Når du som ansøger får godkendt et pesticidmiddel, skal du betale et gebyr. Se mere under Gebyrer 

Vær opmærksom på, at der også skal betale gebyr for fornyet godkendelse af et parallelimporteret middel.

Når referencemidlet er på vej med en fornyet godkendelse, vil Miljøstyrelsen anmode godkendelsesindehaveren om at indsende fornyet ansøgning og opkræve gebyr ved modtagelsen af ansøgningen.

Efter du har fået en godkendelse

Et parallelgodkendt pesticidmiddel kan udelukkende markedsføres og anvendes i overensstemmelse med godkendelsen af referencemidlet.

En parallelgodkendelse vil udløbe på samme tid som godkendelsen for referencemidlet. Det gælder også, hvis godkendelsen til referencemidlet tilbagekaldes af andre grunde end af sikkerhedsmæssige årsager.

Parallelgodkendelsen kan tilbagekaldes, hvis godkendelsesbetingelserne ikke længere er opfyldt, herunder i det tilfælde at godkendelsen af referencemidlet tilbagekaldes af sikkerheds- eller effektivitetshensyn.

Der betales 500 kr. i afgift for hver godkendelse pr. år, samt den relevante pesticidafgift, som betales til SKAT.

Her finder du reglerne

Reglerne om parallelgodkendelse er detaljeret beskrevet i artikel 52 i forordning 1107/2009.