Køb ikke pesticider ved stalddøren

Der kan være risiko for miljø og sundhed, og derfor er det ulovligt.

Når ukrudtet i haven eller på fliserne bliver for voldsomt, bruger omkring hver anden dansker pesticider i kampen mod de uønskede planter. Langt de fleste køber pesticidernerne hos autoriserede forhandlere, men en undersøgelse viser at 8,5 % af brugerne, har været hos en landmand for at købe pesticider.

De pesticider som bruges af landmænd, er godkendt til professionelt brug og kræver en uddannelse, hvis man skal have lov til at købe, besidde og anvende dem.

Hvis man som privatperson køber pesticider hos en landmand, så kan man få en bøde. Men samtidig er der en risiko for, at man hjemme i haven håndterer pesticidet forkert i forhold til produktets godkendelse.

Hvis man hos en landmand køber pesticider, som man ikke er uddannet til at bruge, kan man risikere at bruge dem forkert hjemme i sin have. For eksempel risikerer haveejeren at bruge midlet i for høj dosis, og det kan betyde, at man ødelægger planterne eller forurener jorden. Der kan også være en sundhedsrisiko for en selv eller for børn og hunde.