Salg af sprøjtemidler til brug i private haver 2018

Godkendelse af nyt mosmiddel får salget af pesticider til private til at stige

Det danske salg af pesticider til det private marked er steget i 2018. Det skyldes hovedsageligt et stort salg af et nyt mosmiddel. Det øvrige salg ligger dog generelt på et stabilt niveau.

Miljøstyrelsens årlige opgørelse over producenternes salg af pesticider til det danske marked– den såkaldte Havestatistik –  viser, at salget af pesticider til det private marked i 2018 var på 62 tons aktivstoffer. Dette er en markant stigning i salget.

Baggrunden for det store salg skal findes i mange tons solgte mosmidler. I en periode frem til 2018 blev der solgt mosmidler, der ikke var godkendt til mosbekæmpelse. Miljøstyrelsen har derfor fastsat retningslinjer for ophør af det ulovlige salg. Som opfølgning på denne proces har Kemikalieinspektionen i 2018 og 2019 gennemført kontrolkampagner ift. ulovlig markedsføring af jernholdige produkter til bekæmpelse af mos uden godkendelse. Samtidig er der kommet et nyt lovligt produkt på markedet, der er registreret som pesticid. Der er med andre ord ikke tale om et nyt forbrug af mosmidler– men om et ”gammelt” forbrug som ikke tidligere har været registreret som pesticid.

Der har også været et stigende salg af ukrudtsmidler, der hovedsageligt skyldes en stigning i salget af pelargonsyre og glyphosat.

Fra den 1. juli 2020 træder nye regler i kraft på området for salg og anvendelse af koncentrerede midler til ikke-professionelle brugere. Det vil kun være tilladt for private at købe og anvende pesticider, der sælges som klar-til-brug eller er midler med en lav risiko – f.eks. pelargonsyre. Dette vil særligt få betydning for salget af koncentreret glyphosat, hvor det ikke længere vil være tilladt at sælge og anvende koncentreret glyphosat efter den 1. juli 2020.

 

Fakta

- Miljøstyrelsen har hvert år siden 2007 opgjort det danske salg af pesticider, der kan anvendes af ikke-professionelle brugere i private haver. Salget af biocider til f.eks. bekæmpelse af myrer og utøj i hjemmet indgår ikke i opgørelsen, men opgøres i Bekæmpelsesmiddelstatikken.

 

Læs rapporten

 

Arkiv

2017

2015/2016
Rettelsesblad til 2015/2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007