Forbrug af pesticider - statistik

Hvert år udkommer der sprøjtemiddel-statistikker, der blandt andet opgør data for salg og belastning.

Pesticidindikatorer
Udviklingen i salget af pesticider opgøres årligt med den nationale pesticidbelastningsindikator (PBI) og EU's harmoniserede pesticidindikatorer.

Landbrug m.v.
Publikationen Bekæmpelsesmiddelstatistikken opgør blandt andet det samlede salg af sprøjtemidler og biocider i et enkelt år til jordbrugerne (landmænd, gartnerier m.v.). De nyeste statistikker indeholder oplysninger om både behandlingshyppigheden (BH) og pesticidbelastningsindikatoren (PBI).

Private 
Publikationen "Salg af pesticider til brug i private haver" viser produkter og solgte mængder for hovedgrupper af pesticider markedsført til private samt en oversigt over salg fordelt på de enkelte aktivstoffer.

Offentlige arealer 
Publikationen "Pesticidforbruget på offentlige arealer" udkommer hvert tredje år, og opgør forbruget i staten, regioner og kommuner.