(Q)SAR

Miljøstyrelsen har igennem mange år arbejdet med udvikling og anvendelse af computermodeller – såkaldte (Q)SARs (Quantitative Structure-Activity Relationships). Disse bruges til at forudsige kemiske stoffers egenskaber.

Om (Q)SAR
En (Q)SAR model kan beregne sammenhængen mellem kemiske stoffers struktur og en anden egenskab, f.eks. stoffets evne til at forårsage giftige effekter. (Q)SAR modeller kan derfor bruges til at forudsige stoffers miljø- eller sundhedsfarlige egenskaber.

Anvendelse af (Q)SAR til regulatoriske formål
Myndighederne kan ved hjælp af (Q)SAR fremskaffe informationer om kemikalier, som ikke er testet på dyr, eller hvor der er mangelfulde testoplysninger. Dette kan bl.a. bruges til at udpege kemiske stoffer, der er under mistanke for at være farlige, og (Q)SAR er dermed et vigtigt redskab i myndighedernes arbejde med at sikre et højt beskyttelsesniveau.

Miljøstyrelsens arbejde med (Q)SAR
Miljøstyrelsen anvender (Q)SAR som et arbejdsredskab i kemikalievurderingsarbejdet, men er også involveret i udviklingen af nye (Q)SAR modeller. Den danske (Q)SAR database og Vejledende liste til selvklassificering er to frit tilgængelige redskaber, som er udviklet med støtte fra Miljøstyrelsen.

Links til forskellige (Q)SAR værktøjer
En række (Q)SAR værktøjer og databaser er frit tilgængeligt på Internettet. I den følgende tekst findes en kort beskrivelse samt links til nogle af de systemer som anvendes i forbindelse med arbejdet med kemikalieregulering.

 

 

Siden er opdateret 20. december 2020

Miljøstyrelsens REACH helpdesk