Stoflister og databaser

Mangler du viden om kemiske stoffer, kan du bl.a. blive klogere ved at søge i listen over harmoniseret klassificering, selvklassificering af farlige stoffer, listen over uønskede stoffer, effektlisten m.v.

Kartoteksskuffe der er trukket ud

 

Database over kemiske stoffer i forbrugerprodukter
Miljøstyrelsen har lavet en database over kortlægningerne af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. I databasen kan søges på bl.a. stoffer, funktioner og produkttyper.

Kvalitetskriterier for kemi i luft, jord og vand
Her finder du lister over grænseværdier for kemiske stoffer i luft, jord og vand.

EU's kandidatliste under REACH
Kandidatlisten er en liste over stoffer, som EU anser for at være særligt problematiske, som er underlagt særlig regulering.

EU's liste over klassificering af kemiske stoffer 
Database, som indeholder både EUs harmoniserede klassificering og industriens selvklassificering af kemiske stoffer, der importeres, produceres og anvendes i EU. 

Lister over mistænkte hormonforstyrrende stoffer 
Der findes en række lister og databaser over mistænkte hormonforstyrrende stoffer og stoffer som er mistænkt for at være hormonforstyrrende. 

Vejledende liste til selvklassificering af farlige stofferMiljøstyrelsen har udarbejdet en Vejledende liste, som producenter og importører kan bruge til som hjælp til at klassificere stoffer, de bringer på markedet.

(Q)SAR
Miljøstyrelsen har igennem mange år arbejdet med udvikling og anvendelse af computermodeller – såkaldte (Q)SARs (Quantitative Structure-Activity Relationships). Disse bruges til at forudsige kemiske stoffers egenskaber.

Links til andre stoflister og databaser
Der findes en lang række andre lister og databaser, der kan være nyttige, når du producerer, importerer eller på anden måde arbejder med kemiske stoffer.

Siden er opdateret 20. december 2020