Stoflister og databaser

Mangler du viden om kemiske stoffer, kan du bl.a. blive klogere ved at søge i listen over harmoniseret klassificering, selvklassificering af farlige stoffer, listen over uønskede stoffer, effektlisten m.v.

Kartoteksskuffe der er trukket ud

Listen over harmoniseret klassificering af kemiske stoffer
På EU’s liste over harmoniseret klassificering finder du mere end 8000 stoffer og stofgrupper, som EU har fastlagt fælles klassificering og mærkning for.

Selvklassificeringsdatabasen 
Database med industriens selvklassificering af over 90.000 kemiske stoffer. Den indeholder mere end 3 mio. individuelle notificeringer eller registreringer. Den giver bl.a. oplysninger om stoffernes sundheds- og miljøfare, sådan som industrien selv har vurderet det.

Vejledende liste til selvklassificering af farlige stoffer
Miljøstyrelsen har udarbejdet en Vejledende liste, som producenter og importører kan bruge til som hjælp til at klassificere stoffer, de bringer på markedet.

Listen over uønskede stoffer Har du brug for at få oplyst, om din virksomhed anvender stoffer, der er i Miljøstyrelsens søgelys på grund af uønskede egenskaber kan du tjekke Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer.

Effektlisten
Effektlisten består af ca. 19.500 stoffer, som Miljøstyrelsen anser for at have særlige problematiske sundheds- og/eller miljømæssige egenskaber.

Kandidatlisten under REACH
Kandidatlisten er en liste over stoffer, som EU anser for at være særligt problematiske, som er underlagt særlig regulering.

Grænseværdier og kvalitetskriterier
For at undgå miljø- og sundhedspåvirkninger fastsættes grænseværdier (kvalitetskriterier) for kemikalier i både luft, jord og vand.

Database over kemiske stoffer i forbrugerprodukter
Miljøstyrelsen har lavet en database over kortlægningerne af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. I databasen kan søges på bl.a. stoffer, funktioner og produkttyper.

(Q)SAR
Miljøstyrelsen har igennem mange år arbejdet med udvikling og anvendelse af computermodeller – såkaldte (Q)SARs (Quantitative Structure-Activity Relationships). Disse bruges til at forudsige kemiske stoffers egenskaber.

Links til andre stoflister og databaser
Der findes en lang række andre lister og databaser, der kan være nyttige, når du producerer, importerer eller på anden måde arbejder med kemiske stoffer.

Siden er opdateret 20. december 2020