Undersøgelser af kemi i forbrugerprodukter

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter er højt prioriteret. Det er f.eks. produkter som legetøj, kosmetik, smykker, møbler, kemikalier og hobbyprodukter. Det er ikke muligt at undersøge alle produkter, og eksempelvis bliver lægemidler, medicinsk udstyr, fødevarer eller genstande som er i kontakt med fødevarer ikke undersøgt.

Billedet viser glas fra et laboratorium.

Fokus på problematiske stoffer

Det er nødvendigt at prioritere vores indsats. Indsatsen er rettet mod bestemte områder, hvor produkterne kan indeholde særlige problematiske stoffer, eller hvor måden produktet bruges på kan give anledning til en særlig udsættelse. Det drejer sig bl.a. om stoffer, der kan give allergi, er kræftfremkaldende eller stoffer, som ikke bliver nedbrudt i naturen, bliver ophobet i fødekæden eller er giftige.

Resultater bruges til råd og regulering

Resultaterne af undersøgelserne bliver offentliggjort i en rapport. I nogle tilfælde er det muligt at fjerne bekymringen for at bruge produkterne. Andre gange er det nødvendigt at give en række råd om, hvordan du kan nedsætte risikoen for at blive påvirket mest muligt.

Hvis det viser sig, at et specifikt stof eller kemikalie i den konkrete anvendelse kan udgøre et problem, vurderer Miljøstyrelsen, om der er behov for en særlig regulering, herunder nationale eller internationale regler.

Læs mere om kortlægningerne

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter - Status og strategi for indsatsen , 2003

Database over kemiske stoffer i forbrugerprodukter
Miljøstyrelsen har lavet en database over kortlægningerne af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. I databasen kan søges på bl.a. stoffer, funktioner og produkttyper.

Rapporter

Find alle rapporter her.