Videncentre på kemiområdet

Der er stadig meget store huller i vores viden om, hvordan kemiske stoffer kan påvirke vores sundhed og miljøet. Derfor er der behov for at fortsætte forskning, udvikling og videnopbygning om de kemiske stoffer, deres effekter og risikoen forbundet med at bruge dem. Der er derfor oprettet en række videns- og forskningscentre på kemikalieområdet.

Videncentre på kemiområdet