Tema: Gør det selv - på med masken

Du gør klogt i at tage et åndedrætsværn på, når du arbejder med visse typer af kemiske gør-det-selv-produkter. Det kan for eksempel være maling, lak og fugeskum, der kan have et højt indhold af organiske opløsningsmidler og andre sundhedsskadelige stoffer.

Miljøstyrelsen har set nærmere på et udvalg af de kemiske gør-det-selv-produkter, som man bruger til renoveringsprojekter i hjemmet. Undersøgelsen viste, at der er en sundhedsrisiko ved flere af produkterne, hvis du ikke beskytter dig ordentligt under og efter arbejdet med et gør-det-selv projekt. Det gælder både under selve arbejdet og i op til fire uger efter. Mens nogle af stofferne kan irritere hud og slimhinder, så kan andre, når man indånder dem, give svimmelhed, hovedpine og øge risikoen for kræft. Derfor bør du sørge for at beskytte dig.

Vælg en maske med A-filter

Hvis du skal arbejde med kemiske produkter på et projekt derhjemme, så anbefaler Miljøstyrelsen, at du tager et åndedrætsværn på, som beskytter dig mod dampe fra organiske opløsningsmidler. De fås i forskellige designs og prisklasser i byggemarkeder og farvehandlere, men det vigtige er, at masken er forsynet med et filter af typen A1, A2 eller A3. Se efter på emballagen eller på selve filteret. Åndedrætsværn af den type kaldes også for kulfiltermasker. Husk at de hvide støvmasker ikke kan bruges, når du arbejder med kemiske produkter.

Hvornår skal jeg tage maske på?

Du kan følge de tre tommelfingerregler herunder, hvis du er i tvivl om, hvornår du bør tage et åndedrætsværn på:

1. Hvis produktet har faremærket ”Alvorlig sundhedsfare”
Se efter om det produkt, du vil bruge er forsynet med faremærket ”Alvorlig sundhedsfare” på etiketten. Det er nemlig et signal om, at du gør klogt i at tage en maske på. Nogle af produkterne med dette faremærke kan indeholde stoffer som kan være sundhedsskadelige, hvis du indånder dem. For eksempel vil alle terpentinbaserede produkter have dette faremærke.

2. Hvis tallet før bindestregen på produktets MAL-kode er 2 eller derover
MAL-koden finder du på på enten produktets emballage eller eksempelvis i et sikkerhedsblad. Koden består af to tal med en streg imellem. Den fortæller, hvordan du skal beskytte dig mod den sundhedsrisiko, der kan være ved at arbejde med produktet. Jo højere tal, des større behov for beskyttelse. Hvis tallet før bindestregen er 2 eller opefter, så skal du finde åndedrætsværnet frem.

3. Hvis produktet ikke er vandbaseret
Tag også åndedrætsværn på, hvis produktet, du skal bruge ikke er vandbaseret. Som for eksempel kemisk træ, fugeskum og nogle former for limprodukter. Det gælder især, hvis du skal bruge produktet på større flader i længere tid. Efterspørg eventuelt vandbaserede alternativer til produkter, der er baseret på opløsningsmidler.

Sørg også for god ventilation
Vær opmærksom på, at nogle malings- og lakprodukter også kan afgive stoffer i en periode, efter at du har udført arbejdet. Sørg derfor for god udluftning efter du har brugt produkterne.

 

 

Se YouTube video: "Guide: Her skal du bruge åndedrætsværn"

Se handyman Kuno Bonne, når han giver gode råd til, hvornår du gør klogt i at bære åndedrætsværn.