Tips til maling og lak

De fleste danskere har prøvet at male eller lakere i hjemmet. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, produkterne er kemikalier, og du omgås alle typer af maling og lak med omtanke.

Maling og lak kan have et højt indhold af organiske opløsningsmidler. Produkterne kan også indeholde andre sundhedsskadelige stoffer. En del af disse stoffer kan både afgives ved påføring og under tørring og hærdning.

Derfor er det vigtigt, at du omgås produkterne fornuftigt, da indånding af kemikaliedampe i enkelte tilfælde kan give bl.a. svimmelhed, hovedpine og luftvejsirritation. Der findes ingen typer maling og lak, som ikke afgiver kemikaliedampe – heller ikke de vandbaserede produkter eller de miljømærkede.

Før arbejdet

Her får du gode råd om, hvordan du vælger maling og lak, der skader miljø og sundhed mindst muligt:

 • Mal i de varme måneder : Tørring og hærdning går hurtigere ved højere temperaturer og ved iltning. Derfor er det bedre at male i de varme måneder med åbne vinduer, så du mindsker generne fra de kemiske stoffer, som malingprodukterne afgiver. 

 • Køb de rigtige mængder : Mål arealet ordentlig op, så du undgår at købe mere maling og lak, end du har brug for.

 • Vælg produkter med lavt indhold af flygtige organiske opløsningsmider (VOC)- : Langt de fleste produkter til indendørs og udendørs overfladebehandling er omfattet af EU's regler om VOC. Reglerne kræver, at indholdet af flygtige organiske forbindelser) som fx terpentin, skal angives på emballagen. Der er indført strengere grænseværdier i 2010 for de fleste malingstyper. Mærkningen kan se sådan ud: Dette produkt indeholder max. 130 VOC/l. EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/b): 150 g VOC/l (2010).

 • Vælg produkter med den laveste MAL-kode : De fleste emballager med maling, lak eller maling- og lakfjernere er mærket med en MAL-kode, der oplyser om de sikkerhedsforanstaltninger, man som minimum skal træffe for at imødegå den sundhedsfare, der er ved produktet. Vælg altid produkter med de laveste tal. Helst 00-1 eller 0-1. Jo lavere MAL-kode, des lavere indhold af bl.a. organiske opløsningsmidler. 

 • Vælg vandbaserede produkter : Vandbaseret maling og lak er mest miljø- og sundhedsvenligt. Vælg derfor altid et vandbaseret produkt, hvis det er egnet til formålet.

 • Kig efter miljømærker : Der kommer stadig flere maling- og lakprodukter på markedet med EU’s miljømærke Blomsten eller det nordiske Svanemærke. Mærkerne garanterer, at produkterne er blandt de mest miljø- og sundheds-venlige på markedet. Miljømærkerne sikrer, at produkterne har et begrænset indhold af fx flygtige organiske forbindelser (VOC), flygtige aromatiske kulbrinter (VAH), tungmetaller og andre konserveringsmidler som fx formaldehyd og isothiazolinoner Læs mere om miljømærker .

 • Kig efter Indeklimamærket : Enkelte indendørsmalinger har fået tildelt Indeklimamærket . Mærket stiller krav om, hvor meget produkterne må påvirke indeklimaet med kemikalier, der kan irritere hud eller øjne, og giver dermed sikkerhed for, at produktet ”er til at være i stue med”. Læs mere om Indeklimamærket.

 Under arbejdet

Her får du gode råd til, hvordan du håndterer maling og lak, og hvordan du beskytter dig selv og andre under arbejdet. 

 • Undgå lak- og malingfjernere med organiske opløsningsmidler : Lak- og malingfjernere kan indeholde klorerede eller andre organiske opløsningsmidler. På mindre ting kan malingen slibes væk (husk støvmaske). Til vinduer, paneler eller dørpartier kan du bruge en varmluftspistol eller brænder. Man kan ofte leje disse redskaber.

 • Brug brun sæbe til at fjerne gammel oliemaling : Smør et lag ufortyndet brun sæbe på den gamle maling og dæk med plastfilm/folie og lad det trække i 24 timer. Derefter kan du skrabe malingen af. Gentag behandlingen, hvis der er mange lag maling. Undgå at brun sæbe kommer i kontakt med huden.

 • Mal og lakér udendørs : Tag om muligt det, der skal males, udenfor. 

 • Sørg for god ventilation: Hvis malerarbejdet eller lakeringen udføres indendørs, skal du sørge for god ventilation og afskærme arbejdsområdet fra den øvrige del af hjemmet. Hold altid pause med arbejdet, hvis du føler nogen former for ubehag som fx svimmelhed, kvalme eller hovedpine. Bruger du maling eller lak, der indeholder organiske opløsningsmidler (MAL-kode 2- eller højere), bør du beskytte dig med åndedrætsværn. 

 • Spraymaling anbefales kun til udendørsbrug: Hvis du bruger produkter på sprayform eller maler i dårligt ventilerede rum, indånder du dampe og bittesmå partikler med kemikaler, som kan optages i din krop. 

 • Undlad at male eller lakere under graviditet : Undgå at male eller lakere, hvis du er gravid eller ammer.

 • Hold børnene væk når du maler eller lakerer: Lad ikke børn være i rum, hvor der males/lakeres eller lige er blevet malet/lakeret. Børn er mere udsatte end voksne, fordi de indånder en større mængde af de kemiske stoffer i forhold til deres vægt.

 • Beskyt dig rigtigt : Følg altid anvisninger på emballagen og beskyt dig, især hvis du anvender produkter, hvor det første eller det sidste af de to tal i MAL-koden er højere end 1. Læs mere om MAL-koder.

Efter arbejdet

Her får du gode råd til, hvordan du rydder op og skaffer dig korrekt af med rester, samt hvordan du sikrer et godt indeklima:

 • Brug brun sæbe til at rengøre pensler : Rens ikke pensler og malerruller med terpentin, rensebenzin eller andre produkter med flygtige organiske opløsningsmidler. Brug i stedet brun sæbe til at rense malerværktøjet, hvad enten du har brugt maling eller lak, der er baseret på vand, olie eller opløsningsmidler. Der findes også miljørigtig penselrens. Hvis der ikke er tid til at rense penslen efter brug, kan den smøres ind i brun sæbe og pakkes ind i en plasticpose. Et par dage senere vil penslen være nem at skylle ren.

 • Opbevar malerværktøj, der er sat i blød, udendørs : Sætter du pensler eller ruller i blød, og har de været brugt til maling eller lak med højere MAL-kode end 00-1 (bl.a. oliebaserede og opløsningsmiddelbaserede maling), så luk tæt til, fx med en plasticpose. Malerværktøj, der er sat i blød, opbevares et ventileret sted, helst udendørs, og utilgængeligt for børn.

 • Opbevar maling og lak sikkert : Hvis du gemmer overskydende maling og lak, så luk bøtten grundigt.

 • Brug så lidt skyllevand som muligt: Ingen kemikalier er uskadelige for vandmiljøet. Det er derfor en god ide at begrænse mængden af skyllevand. Brug fx et aflagt syltetøjsglas med vand og brun sæbe til at stille pensler i blød.

 • Aflever rester på genbrugsstationen : Når du er færdig med at male eller lakere skal du aflevere alle rester på genbrugsstationen eller til din kommunes indsamlingsordning for farligt affald, som tager imod kemikalierester. Det gælder også for rester af vandige produkter, cellulosefortynder og terpentin. Det er en stor hjælp til de ansatte på genbrugsstationerne, hvis resterne afleveres i den originale emballage. Helt tomme malerbøtter behøver ikke at blive afleveret som maleraffald, men kan stilles til plast- eller metalgenbrug på genbrugsstationen. Spørg eventuelt personalet på genbrugsstationen.

 • Luft ud i mindst to uger : Den største fordampning af stoffer sker lige efter og i dagene efter påføringen af maling og lak. Der frigives også stoffer under hærdningen, der typisk varer minimum en uge, især i de kolde måneder. Sørg derfor for god udluftning indtil malingen eller lakken er helt tør og undlad at sove i malede rum, før malingen/lakken er hærdet. Det kan tage flere uger før malinglugten helt forsvinder.