Tips om spraymaling

Spraymaling kan indeholde stoffer, der kan give anledning til irritation af øjne og næse, hovedpine, kvalme, svimmelhed, udmattelse, rusfornemmelse m.m.

Spraymaling bruges til mange formål som f.eks. biler, radiatorer, vægge, deklarationsbrug m.m. Spraymaling kan indeholde stoffer, der kan give anledning til irritation af øjne og næse, hovedpine, kvalme, svimmelhed, udmattelse, rusfornemmelse m.m., hvis man anvender spraymaling ofte og i små rum uden ventilation. Børn er mere udsatte end voksne, fordi de indånder en større mængde af de kemiske stoffer i forhold til deres vægt.

Tips om spraymaling

 • Anvend pensel eller rulle i stedet

 • Anvend spraymalingen udendørs, hvis det er muligt (og stå ikke i vindretningen)

 • Lad ikke børn anvende spraymalingsprodukterne

 • Børn skal generelt ikke opholde sig i rummet under påføring eller tørring af spraymaling

 • Hold spraydåsen så langt væk fra ansigtet som muligt

 • Brug handsker (dog ikke af naturgummi – de beskytter ikke effektivt nok). Produkterne kan indeholde stoffer, som kan virke irriterende på huden

 • Brug eventuelt effektiv maske (spørg i butikken) for at reducere indåndingen af dråber og dampe

 • Lad genstanden tørre udendørs, hvis muligt. Spraymalingsprodukter har som oftest et højt indhold af organiske opløsningsmidler

 • Begræns brugen af spraymaling til bilen m.m i garage mest muligt. Hvis dette alligevel foretrækkes, så sørg for meget god ventilation

 • Undgå brug af spraydåserne i nærheden af åben ild eller andre antændelseskilder. De kan indeholde brandbare stoffer

 • Vælg produkter, der ikke er mærket som sundhedsskadelige eller lokalirriterende. Disse produkter er faremærket med et kryds.