Tips om maling og lak

Maling og lak kan have et højt indhold af organiske opløsningsmidler og indeholde andre sundhedsskadelige stoffer.

En del af disse stoffer kan afgives ved påføring og efterfølgende under tørring og hærdning. Derfor er det vigtigt at man omgås produkterne fornuftigt, da indånding af kemikaliedampe i enkelte tilfælde kan give svimmelhed, hovedpine og luftvejsirritation.

Der findes ingen typer maling og lak som ikke afgiver kemikaliedampe – heller ikke de vandbaserede!

Tips om håndtering af alle typer maling og lak

 • Sørg for god ventilation, hvis malerarbejdet eller lakeringen udføres indendørs.
 • Hvad der kan males udendørs bør males udendørs. Spraymaling anbefales kun til udendørs brug.
 • Hold altid pause med malerarbejdet hvis du føler nogen former for ubehag som f.eks. svimmelhed, kvalme eller hovedpine.
 • Hvis du bruger produkter på sprayform eller maler i dårligt ventilerede rum, indånder du dampe og bittesmå partikler med kemikalier, herunder eventuelt organiske opløsningsmidler. Kemikalierne kan optages i din krop.
 • Produkter som spraymaling og spraylak er det forholdsvist nemt at finde alternativer til.
 • Undgå at male hvis du er gravid eller ammer.
 • Vær opmærksom på at malingsprodukter afgiver stoffer under tørring og hærdning. Sørg for god udluftning indtil malingen er hærdet, det er typisk minimum en uges tid. Hærdningen går hurtigere ved højere temperaturer og ved iltning. Det er derfor bedre at male i de varme måneder med åbne vinduer frem for om vinteren. Undlad at sove i malede rum, før malingen er hærdet. Det kan tage flere uger før malinglugten helt forsvinder.

Rådene er udarbejdet til forbrugere. Hvis du er professionel maler kan du få oplysninger og vejledning hos Arbejdstilsynet.

Læs mere omkring maling på Arbejdstilsynets hjemmeside:
Vejledning om gravide og ammendes arbejdsmiljø (på amid.dk)

Tips om hvordan du minimerer organiske opløsningsmidler og farlige kemikalier i maling og lak

 • Vælg vandbaserede maling og laktyper hvis de er velegnede til formålet. Efterspørg vandbaserede alternativer til opløsningsmiddelbaserede produkter.
 • Langt de fleste produkttyper De nye mærkningsregler kræver at indholdet af flygtige organiske forbindelser (VOC-indhold) skal angives på emballagen. Mærkningen kan se sådan ud: Dette produkt indeholder max. 130 g VOC/l. EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/b): 150 g VOC/l (2007) produkttyper til indendørs og udendørs overfladebehandling af bygninger er omfattet af EU-mærkningsregler. Mærkningsreglerne kræver at indholdet af flygtige organiske forbindelser (VOC-indhold) skal angives på emballagen. Mærkningen kan se sådan ud: Dette produkt indeholder max. 130 g VOC/l. EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/b): 150 g VOC/l (2007).
 • I Danmark mærkes maling og lakprodukter med MAL-koder. Se afsnit herunder om hvad MAL-koden fortæller. Brug produkter med så lav MAL-kode som mulig, f.eks. 00-1. Jo lavere MAL-kode, jo lavere indhold af bl.a. organiske opløsningsmidler.
 • Generelt anbefaler Miljøstyrelsen at man efterspørger miljømærkede produkter. De miljømærkede produkter indenfor maling og lak er dokumenteret skånsomme at bruge ( www.ecolabel.dk ).
 • Hvis du ønsker flere oplysninger om produktet end de påbudte MAL-kode og VOC-indhold giver, kan du bede forhandleren om mere information.
 • Til pensel- og malerrullerens frarådes brug af terpentin, rensebenzin og andre produkter med flygtige organiske opløsningsmidler. Et velegnet alternativ er brun sæbe til rensning og vask af malerværktøj, også hvis du har brugt produkter med højere MAL-kode end 00-1 (bl.a. opløsningsmiddelbaserede og oliebaserede malinger). Hvis der ikke er tid til at rense penslen, kan den indsmøres i brun sæbe, forsegles med en plasticpose og renses senere.
 • Sætter man pensler eller ruller i blød, der har været brugt til produkter med højere MAL-kode end 00-1 (bl.a. terpentinbaseret maling) så luk tæt til, f.eks. med en plasticpose. Iblødsat malerværktøj opbevares et ventileret sted, helst udendørs, og utilgængeligt for børn.  
 • produkttyper til indendørs og udendørs overfladebehandling af bygninger er omfattet af EU-mærkningsregler. Mærkningsreglerne kræver at indholdet

Om MAL-koden på emballagen

MAL-kode mærkning skal fremgå af produktets emballage. Jo højere tal, jo højere sundheds risiko.

Indånding

Tallet før stregen angiver risiko ved indånding. Skalaen går fra 00 til 5. Indendørs må der højst bruges produkter med MAL-koden 2- . Dog må produkter med MAL-kode 3- bruges af private til badeværelsegulve og -vægge. Produkter med koderne 4- og 5- må private kun bruge udendørs.

Hudkontakt

Tallet efter stregen angiver risiko ved kontakt med huden. Skalaen går fra 1 til 6. Et produkt med MAL–kode –1 er vandig, og der kræves ikke særlig beskyttelse. MAL-koder -2 og højere kræver brug af hudbeskyttelse (minimum handsker). MAL-kode -3 og -4 betyder at produktet er allergifremkaldende eller ætsende og kræver brug af syreresistente handsker og beskyttelsesbriller. Produkter mærket med –5 og –6 kan være allergifremkaldende eller kræftfremkaldende og kræver yderligere beskyttelse. Produkter med MAL-kode højere end -3 er til professionelt brug og anbefales ikke til privat brug.

Få flere tips til når du skal male og lakere