Tips om glas- og porcelænsmaling

Glas og porcelænsmaling indeholder mange forskellige kemiske stoffer, og derfor bør de bruges med omtanke.

Glas og porcelænsmaling indeholder mange forskellige kemiske stoffer, som kan give overfølsomhed. Der er blandt andet nogle glas- og porcelænsmalinger, der indeholder små mængder isocyanat-forbindelser i produkternes bindemiddel, som kan påvirke følsomme personer selv ved lave koncentrationer.

Hvis produkter indeholder mere end 0,1 procent af et allergifremkaldende stof, skal etiketten forsynes med følgende tekst "Indeholder (navnet på det allergifremkaldende stof). Kan udløse allergisk reaktion".

Tips, når du køber og bruger glas- og porcelænsfarver

  • Læs etiketten på glas- og porcelænsmalingen og vær opmærksom på, om produktet indeholder stoffer der kan give overfølsomhed.
  • Undgå at få produkterne på huden og vask dem af, hvis det sker.
  • Sørg for udluftning under eller efter brug.
  • For de produkter, hvor der er anbefalet en hærdning i ovn, bør den anbefalede tid og temperatur så vidt muligt overholdes, for at sikre hærdningen.
  • Luft ovnen ud og rengør ovnen efter brug.
  • Hvis produkterne anvendes i en institution, bør ovnen, der bruges til hærdning af glas- og porcelænsmaling, ikke anvendes til madlavning.