Julespray

Glimmer-, guld-, sølv- og kobberspray og visse typer af julesne på spray har ofte et stort indhold af organiske opløsningsmidler, som ved indånding kan give svimmelhed, hovedpine og luftvejsirritation. Så de skal anvendes med omtanke.

De organiske opløsningsmidler damper af under tørringen, og derfor udgør de ikke en risiko i de færdige dekorationer. Kun ved længere tids udsættelse for organiske opløsningsmidler er der en risiko for varige skader. 

Man behøver ikke stoppe med brugen af julespray, men det bør ske med omtanke - og helst udendørs. Hvis man alligevel har brugt julesprayen indendørs, så skal der luftes godt ud. 

Tips når du bruger spray med julesne

  • Brug altid glimmer-, guld-, sølv- eller bronzespray udendørs, så du undgår at indånde de kemiske stoffer, mens du sprayer. Lad produkterne tørre udendørs. 

  • Hvis man alligevel har brugt julesprayen indendørs, så skal der luftes godt ud. 

  • Lad ikke børn bruge spraydåserne

  • Hold spraydåsen så langt væk fra ansigtet som muligt

  • Undgå at sprøjte på huden – brug handsker, dog ikke af naturgumme - de er ikke effektive nok. Spraydåserne kan indeholde stoffer, som kan virke irriterende på huden

  • Undgå brug af spraydåserne i nærheden af åben ild eller andre antændelseskilder. De kan indeholde brandbare stoffer